Październikowe spotkanie (31.10.2019 r.) DKK przy Zakładzie Karnym i MBP we Włodawie dotyczyło książki Marka Wałkuskiego „Wałkowanie Ameryki”.

dkk zk 05

Autor to wieloletni korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, który w ciekawy sposób opowiada o życiu w Stanach Zjednoczonych z punktu widzenia obcokrajowca. W barwny i dociekliwy sposób pisze o specyfice tego kraju, jego ogromnej powierzchni, liczbie mieszkańców, ich różnorodności kulturowej i etnicznej oraz wyzwaniach jakie spotyka na swojej drodze przybysz z Europy.

Zdaniem autora obraz Ameryki przysłowiowego Kowalskiego jest najczęściej zbudowany na doniesieniach medialnych, czy też serialach emitowanych w telewizji mających się nijak do rzeczywistego obrazu tego kraju. Ukazana przez media rzeczywistość Stanów Zjednoczonych jest karykaturalna i niespójna.
Wałkuski w swojej książce podważa stereotypy i stara się sprawić aby czytelnik poczuł choć trochę ducha Ameryki. Zrozumiał na czym polegają zjawiska społeczno-kulturalne zachodzące w USA jak: powszechność i dostępność broni, łatwość rejestracji wyznań w naszym mniemaniu uchodzących za sekty, poważne traktowanie przepisów drogowych, daleko posunięta wolność słowa, a także duża otwartość.
Choć wielu mówi, iż USA to kolos na glinianych nogach, autor nie wierzy w głoszony przez wielu ekspertów schyłek Stanów Zjednoczonych i opisuje je z wielką życzliwością.
Kolejne spotkanie klubu odbędzie się w listopadzie. Tematem dyskusji będzie książka Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług prze kości umarłych”.

Monika Urbańska-Nazaruk