Uprzejmie informujemy, że projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie „Pierwszy krok w chmurze” otrzymał dofinansowanie w konkursie grantowym „Generacja 6.0” edycja IV organizowanym przez Fundację BGK. Na realizację projektu otrzymaliśmy kwotę 15 000 zł.
Celem projektu jest rozwój zainteresowań kulturalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu: inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób w wieku 60+.

Projekt zakłada realizację 114 godzin kursów i warsztatów, dzięki którym seniorzy bez obaw i kompleksów będą mogli wkroczyć do świata cyfrowego. W programie projektu znalazły się szkolenia z obsługi komputera, urządzeń mobilnych i aparatu cyfrowego. Seniorzy nauczą się korzystania z portali społecznościowych, wykonywania i publikacji zdjęć, a także odpowiedniej edycji teksów i postów. Odbędą się również warsztaty z aktorem o technice pracy z kamerą i mikrofonem. W programie przewidziano również zajęcia z edukacji kulturalnej, przekazujące wiedzę o wrażliwości estetycznej, o wyszukiwaniu w Internecie wartościowych treści kulturalnych i społecznych, a także tzw. netykiety i pozytywnego śladu cyfrowego. Ponieważ współczesny świat posługuje się w głównej mierze językiem angielskim przewidziany został również podstawowy kurs językowy.
Po zakończeniu stacjonarnych warsztatów fotograficznych zostanie zorganizowany wyjazd na plener fotograficzny w Kazimierzu Dolnym. Zdjęcia z pleneru po odpowiedniej obróbce cyfrowej zostaną opublikowane w galerii wirtualnej oraz na kontach w serwisach społecznościowych uczestników wydarzenia. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.
Projekt zostanie zakończony do 30 czerwca 2022 roku.
Od dzisiaj rozpoczynamy nabór 16 osób chętnych do udziału w wyżej wymienionych zajęciach.
Jedyny wymóg formalny to ukończenie 60 roku życia oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzania danych osobowych RODO. Zajęcie odbywać się będą z zachowaniem procedury bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w czasie epidemii COVID-19.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 82 572 11 03 lub osobisty w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie przy ul. Przechodniej 13.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek 18 stycznia 2022 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Biblioteki.
Serdecznie zapraszamy! 

Tekst: Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja IV oraz logotypy Fundacji BGK i projektu Generacja 6.0.