Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

zapraszają na wystawę fotografii

"Włodawski wehikuł czasu"

Plakat informacyjny dot. wystawy.

Galeria Na Parterze
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ul. Przechodnia 13

 

Wystawa dostępna w godzinach pracy biblioteki do 31 sierpnia 2022 r. Grupy zorganizowane po wcześniejszym uzgodnieniu.
Od września do grudnia 2022 r. możliwość wypożyczenia jako wystawy objazdowej

 

"Włodawski wehikuł czasu" to oferta edukacyjno-kulturalna w postaci trzech ekspozycji wystawienniczych:

  • Archivum bibliothecae 1946-2021. Miejsca Ludzie Wydarzenia
  • Włodawa w starej fotografii
  • Historyczna E-Galeria Włodawy

 

Archivum bibliothecae 1946-2021. Miejsca Ludzie Wydarzenia 
to tryptyk prezentujący spojrzenia z różnych stron na historię Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie na przestrzeni ostatnich 75 lat.
Wystawa zawiera 15 tablic edukacyjnych podzielonych na rozdziały: Miejsca, Ludzie, Wydarzenia.
Plansze zostały bogato zilustrowane fotografiami ze zbiorów: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, archiwum elektronicznego Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie oraz osób prywatnych.

  • Miejsca – to zestaw tablic poświęconych różnym lokalizacjom biblioteki głównej i jej pięciu filii.
  • Cykl Ludzie – zawiera informacje o osobach mających znaczący wpływ na działalność biblioteki.
  • Wydarzenia – to rozdział poświęcony działalności kulturalnej biblioteki. Zawiera podrozdziały: Spotkania autorskie, Wystawy, Poezja i muzyka, Edukacja i kultura, Dzieci i młodzież.

Wystawa zawiera też tablicę informacyjną poświęconą współpracy biblioteki z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Włodawskiej.
Projekt wystawy Jacek Żurawski. Opracowanie Edyta Pietrzak.

 

Włodawa w starej fotografii
wystawa archiwalnych fotografii włodawskich przestrzeni miejskich zestawionych z aktualnymi ujęciami tych samych miejsc.
Na wystawie prezentujemy 30 ujęć porównawczych Włodawy i jej najbliższych okolic, obejmujących okres I połowy XX wieku.
Wykorzystane materiały archiwalne pochodzą ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, osób prywatnych, lokalnych instytucji oraz zasobów państwowych. Autorką współczesnych zdjęć jest Ewa Szewczyk - pomysłodawczyni i kurator wystawy.
Zgromadzona kolekcja stanowi cenny materiał historyczny, obrazujący jak zmieniło się miasto na przestrzeni lat.
I choć motywem przewodnim jest architektura, to na prezentowanych fotografiach dostrzegamy rozmaite aspekty życia społecznego, gospodarczego i kulturowego. Dzięki temu wystawa jawi się jako swoisty "wehikuł czasu", pozwalający nam zobaczyć oczami dawnych mieszkańców często nieistniejące już zakątki i odkrywać tajemnice zatarte upływem czasu.

 

Historyczna E-Galeria Włodawy
multimedialna prezentacja ponad 50 ujęć porównawczych, które z uwagi na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą nie zostały zaprezentowane na wystawie tradycyjnej Włodawa w starej fotografii.
Na bibliotecznym profilu na Facebooku prezentujemy krótki film zawierający część prezentowanych w E-Galerii zdjęć.

 

Zadanie publiczne pn: Włodawski wehikuł czasu z rodzaju: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego współfinansowane przez Gminę Miejską Włodawa.

Realizatorem zadania jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie i Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział we Włodawie.

Konsultantami projektu byli:
dr Marek Bem
Dariusz Ozimek
Daniel Piróg
Krzysztof Skibiński
Tomasz Stańczuk
Stanisław Szachoń
Andrzej Szewczyk
Mieczysław Taraszkiewicz
Mieczysław Tokarski
Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie

Otwarcie wystawy odbyło się 10 czerwca 2022 r. podczas uroczystości 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie połączonej z powiatowymi obchodami Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. 
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk i Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.
Organizatorzy - partnerzy - sponsorzy: 
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie 
Gmina Miejska Włodawa 
Powiat Włodawski 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział we Włodawie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. we Włodawie 
FIRMA H.P.U. SLAWEX Janusz Sławiński 
F.H.U. HANDBUD Wiesław Blicharski 
F.H.U. KAIRO 
Mirosław Sawczuk Firma Handlowo Usługowa "Agromid" s. c.