Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono 12 komputerów AiO wraz z systemem operacyjnym. Koszt ogółem zadania wynosił 43 188 zł, z tego 30 000 zł dofinansowania z Instytutu Książki.

Logotyp MKiDN Logo Instytutu Książki