Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
zaprasza na wystawę

Archivum bibliothecae 1946-2021.
Miejsca. Ludzie. Wydarzenia

archivum bibliothecae plakat

Wystawa czynna od 9 maja 2023 r.
w Galerii Na Poddaszu
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

Archivum bibliothecae 1946-221. Miejsca. Ludzie. Wydarzenia to jedna z trzech ekspozycji składających się na prezentowaną w 2022 roku pierwszą część wystawy "Włodawski wehikuł czasu"

Ekspozycja stanowi tryptyk prezentujący spojrzenia z różnych stron na historię Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie na przestrzeni lat: 1946-2021.
Wystawa zawiera 15 tablic edukacyjnych podzielonych na rozdziały: Miejsca, Ludzie, Wydarzenia. Plansze zostały bogato zilustrowane fotografiami ze zbiorów: Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, archiwum elektronicznego Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie oraz osób prywatnych.

Miejsca – to zestaw tablic poświęconych różnym lokalizacjom biblioteki głównej i jej pięciu filii.
Cykl Ludzie – zawiera informacje o osobach mających znaczący wpływ na działalność biblioteki.
Wydarzenia – to rozdział poświęcony działalności kulturalnej biblioteki. Zawiera podrozdziały: Spotkania autorskie, Wystawy, Poezja i muzyka, Edukacja i kultura, Dzieci i młodzież.
Wystawa zawiera też tablicę informacyjną poświęconą współpracy biblioteki z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Włodawskiej.
Projekt wystawy Jacek Żurawski. Opracowanie Edyta Pietrzak.