Z ogromną satysfakcją informujemy, że projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie „Powstańczy foto-plener po Ziemi Włodawskiej” spośród 398 złożonych wniosków do Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 - 1864” został pozytywnie oceniony i otrzymał 79 punków. Dofinansowanie otrzymało 59 wnioskodawców – 40 samorządowych instytucji kultury i 19 organizacji pozarządowych, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 77 pkt. i więcej. Projekt biblioteki włodawskiej otrzymał dofinansowanie w kwocie 31 800 zł. 

20240306ps plakat 01

„Powstańczy foto-plener po Ziemi Włodawskiej” to interdyscyplinarne i wielogłosowe działanie mające na celu pogłębienie wiedzy historycznej o lokalnych wydarzeniach historycznych i umożliwiające utrwalenie pamięci o nich w obiektywie fotograficznym. To zadanie oparte na animowaniu i generowaniu wspomnień patriotycznych poprzez zaproszenie lokalnych grup społecznych do niekonwencjonalnego udziału w obchodach 160 rocznicy Powstania Styczniowego.

Projekt adresowany jest głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz seniorów w celu umożliwienia dialogu międzypokoleniowego o historycznej pamięci poprzez pryzmat opowieści i fotografii. Ofertę programową stanowić będą wykłady historyczne, warsztaty fotograficzne, terenowe plenery szlakiem powstańczym, konkurs fotograficzny oraz wernisaż prac pokonkursowych z towarzyszącą promocją katalogu.

Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Gminą Miejską Włodawa, Poleskim Parkiem Narodowym, Rejonowym Oddziałem PZERiI we Włodawie, włodawskim Oddziałem PTTK, I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki, Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. II Warszawskiej Brygady Saperów i II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Frycza Modrzewskiego we Włodawie oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce.

O poszczególnych etapach projektowych będziemy informować już wkrótce.