Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
serdecznie zaprasza na promocję książki

Krzysztofa Drozda
"Bezpieczeństwo imprez masowych. Leksykon"

wbplublin 01 drozd

Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godz. 17.00
w Galerii WBP Lublin
ul. Narutowicza 4
Wstęp wolny

 

Spotkanie będzie okazją do poznania i kupienia obszernej publikacji związanej z problematyką bezpieczeństwa w przedsięwzięciach o charakterze masowym, ale również będzie miało charakter spotkania umożliwiające zadanie pytań i zaczerpnięcie opinii nt. organizacji i przebiegu takich przedsięwzięć.

Informacja:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. H. Łopacińskiego
w Lublinie