W lipcu 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie zawarła umowę z Biblioteką Narodową dotyczącą otrzymania dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

W ramach projektu Nasza Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 11 307,00 zł.

Środki pieniężne otrzymane z programu pozwolą na wzbogacenie zbiorów naszej instytucji.

Informacja o dofinansowaniu oraz logotypy: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa.