Repozytorium historii niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze
"Biblioteka Sobibór"
przekazane przez dr. Marka Bema
do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

images/artykuly/2022/2022ceh/20220624_CEH_baner_01.jpg

Wszystkie materiały dostępne są w Dziale Regionalnym
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
ul. Przechodnia 13

Zbiory udostępnione są TYLKO na miejscu, bez możliwości kopiowania.

 

 WYKAZ

 

1. Świadkowie niemieckiego ośrodka zagłady w Sobiborze
Antologia relacji byłych więźniów niemieckiego ośrodka zagłady w Sobiborze [142 strony, MWord].

 

2. Zbiór - przyczynki, wprowadzenie do tematu:
Włodawa - miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939 - 1945.
1724 dni niemieckiej okupacji red. Marek Bem, Instytut Pamięci Narodowej: dr Marek Bem, Wprowadzenie

mgr Andrzej Szczepański, Jak wojna przyszła do Włodawy, wrzesień-październik 1939

Przygotowania do wojny z Niemcami i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1939 r. Kampania wrześniowa na terenie powiatu włodawskiego 1-17 września 1939 r. Przebieg działań na froncie polsko- niemieckim w powiecie włodawskim we wrześniu i październiku 1939 r. Agresja sowiecka na Polskę. Walki z Armią Czerwoną na terenach nadbużańskich w rejonie Włodawy we wrześniu i październiku 1939 r.

mgr Adam Panasiuk (Włodawa), Bitwa pod Wytycznem jako symbol agresji sowieckiej na Polskę.

dr Marek Bem (Włodawa), Niemieckie represje i zbrodnie w czasie okupacji powiatu włodawskiego w latach 1939-1944. Wprowadzenie do tematu.

Łapanki, aresztowania, pacyfikacje i egzekucje, zagłada Żydów, obozy pracy, getto, obóz zagłady w Sobiborze, zbrodnie niemieckie wobec szkolnictwa i kultury, postawy ludności cywilnej, problemy narodowościowe, rejestry miejsc i faktów niemieckich zbrodni 1939-1944.

dr Andrzej Rybak (Chełm), Obóz jeniecki we Włodawie

dr Tomasz Osiński (Lublin IPN), Pamięć grozy. Funkcjonariusze Grenzpolizeiposten we Włodawie w świetle materiałów procesowych

Przedruk publikacji: T. Osiński, Pamięć grozy. Funkcjonariusze Grenzpolizeiposten we Włodawie w świetle materiałów procesowych, w: Życiorysy w trzy kultury wpisane. Włodawskie biografie, M. Bem, A. Duszyk (red.), Radom-Włodawa 2008.

dr Adam Duszyk (Radom, Włodawa), Włodawska spółdzielczość czasu wojny i okupacji niemieckiej w świetle sprawozdań z rewizji z lat 1941-1943.

mgr Wiesław Holaczuk (Włodawa), W obronie Ojczyzny. Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w obwodzie włodawski w latach niemieckiej okupacji 1939-1944.

Geneza ZWZ - AK, powstanie pierwszej komendy obwodu, struktura terytorialna, rozwój liczebny organizacji, akcja scaleniowa, powstanie oddziału partyzanckiego, plan „Burza” w obwodzie i odtwarzanie sił zbrojnych, ostatnie miesiące organizacji, represje wobec członków AK.

 

3. Filmy na temat historii niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

 1. Szuchta Robert, wywiad, Sobibór. Dlaczego należy uczyć o Holocauście, reżyseria Marek Bem, realizacja Zbigniew Panasiuk, Warszawa 2009 (j. pol., napisy - j. ang., 00:23:41).
 2. Lipska Małgorzata, wywiad, O Sobiborze należy pamiętać, reżyseria Marek Bem, realizacja Zbigniew Panasiuk, Warszawa 2009 (j. pol., napisy - j. ang., 00:08:22).
 3. Haimi Yoram, wywiad, W Sobiborze będę prowadził wykopaliska, reżyseria Marek Bem, realizacja Zbigniew Panasiuk, Warszawa 2009 (j. ang. napisy - j. pol., 00:08:06),
 4. Amolinski Sara, wywiad, Włodawa/Sobibór. Byłam w drodze do obozu, nagrywał i rozmowę przeprowadził Marek Bern, Tel Aviv 9 sierpnia 2010 (j. pol .01:36:00).
 5. Bieg Historii, TVP Lublin 2003 (j. pol. 00:13:40), reżyseria i scenariusz Czermińska Grażyna, Czermiński Bogdan.
 6. Powrót, TVP Lublin 2004 (j. pol. 00:13:38), reżyseria i scenariusz Czermińska Grażyna, Czermiński Bogdan.
 7. Ocaleni. Sobibór hitlerowski obóz zagłady, TVP Lublin 2007 (j. pol., 00:28:36), reżyseria i scenariusz Czermińska Grażyna, Czermiński Bogdan.
 8. Doliński Jan, wywiad, Mieszkałem obok Sobiboru, Zbereże [powiat włodawski] 2011, nagrywał i rozmowę przeprowadził Marek Bem, Zbereże 30 kwietnia 2011 (j. po1., 01:00:00).
 9. Dzieci z obozu Vught, reżyseria Sara Beumer, Museum camp Vught 2006, j. nl., napisy polskojęzyczne, 00:19:04.
 10. Królestwo Śmierci, TVP Lublin 2008 (j. pol., 00:25:37), reżyseria, scenariusz i realizacja Hasiec Urszula, Michalec Grzegorz.
 11. Niemiecki obóz zagłady Sobibór, Lublin 2009, Reżyseria i scenariusz Michalec Grzegorz.
 12. Sobibór. Archeologia 2009. Sobibór-Włodawa 2010 (j. pol./ang., 00:11:49). reżyseria i realizacja Tomasz Pudełko.
 13. Sobibór. Archeologia 2010. Sobibór-Włodawa 2010, realizacja Tomasz Pudełko (j. pol./ang., 00:22:57).
 14. Sto1 Mosze, wywiad, Włodawa to moje rodzinne miasto wspomnienia o przedwojennym mieście, nagrywał i rozmowę przeprowadził Marek Bem, Tel Aviv 2010, j. pl., (j. pol. 00:32:13).
 15. Żydzi włodawscy, TVP 1, 2004, reżyseria i scenariusz Jadwiga Nowakowska.
 16. Białowicz Filip [były więzień niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze] wizyta w Sobiborze, kwiecień 2008 r.
 17. Białowicz Symcha [były więzień niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze], wizyta w Sobiborze, kwiecień 2008 r.
 18. Zielinski Regina [była więźniarka obozu w Sobiborze], wizyta w Sobiborze 2008 r.
 19. Raab Esther, Sobibór - wspomnienia. Rozmowę przeprowadził Marek Bem, New Jersey 2007 (j. pol., 00:14:13).
 20. Raab Estera Ucieczka z Sobiboru reżyseria i scenariusz Abe Raab, [A Jewish Films.com Production], New Jersey 2003, j. ang., napisy polskojęzyczne, (00:07:08).
 21. Schelvis Jules, Wspomnienia, Sobibór 2008, j. ang., napisy angielskojęzyczne, lektor język polski, (00:03:31), [fragmenty filmu: reżyseria i scenariusz Michalec Grzegorz, Niemiecki obóz zagłady Sobibór, Lublin 2009].
 22. Schelvis Jules prezentuje makietę obozu w Sobiborze [dwa filmy], Amsterdam 2006, j. hol., napisy polskojęzyczne i angielskojęzyczne, 00.06:46, HDD, reżyseria i realizacja Stichting Sobibor [Amsterdam].
 23. Białowicz Lea, Wspomnienia [była więźniarka obozu w Sobiborze], rozmowę przeprowadził Marek Bem, Tel .Aviv 2007 r.
 24. Rosenfeld Siemion [były więzień obozu w Sobiborze], wspomnienia, rozmowę przeprowadził Marek Bem, Tel Aviv, kwiecień 2010 r.
 25. Engel Selma [była więźniarka obozu w Sobiborze], wspomnienia, rozmowę przeprowadził Marek Bem, New Haven (USA) 2011 r.
 26. Ticho Kurt [były więzień obozu w Sobiborze], wspomnienia, rozmowę przeprowadził Marek Bem, Boca Raton (USA), 2007 r.
 27. Wajcen Aleksy [były więzień obozu w Sobiborze), wspomnienia, Riazań 2006 r.
 28. The Sobihor Uprising (Blatt, Zielinski, Raab, Kurt, Engel), scenariusz i realizacja USC Shoah Foundation Institute, LA 1994 (00:28:25, j. ang., napisy polskojęzyczne).
 29. Śniadanie w Wannsee, film dokumentalny, reżyseria - Piotr Mielech, Polska 2021 r. (55 min.).

 

4. Książki, artykuły, opracowania SKAN:

 1. Jakimczuk Edyta, Obóz zagłady w Sobiborze. „Rocznik Bialskopodlaski” 1998, t. 6, skan.
 2. Madejczyk Czesław, Lubelszczyzna w polityce okupanta „Zeszyty Majdanka” 1967, t. 2, skan.
 3. Mańkowski Zygmunt, Obozy zagłady na ternie dystryktu lubelskiego, ich system i funkcje, „Zeszyty Majdanka” 1996, t. 17, skan.
 4. Mańkowski Zygmunt, Strategiczne znaczenie Lubelszczyzny i polityka represyjna okupanta, „Zeszyty Majdanka” 1969, t. 4. skan.
 5. Marszałek Józef, System obozów śmierci w Generalnym Gubernatorstwie i jego funkcje (1942-1943), „Zeszyty Majdanka” 1996, t. 17, skan.
 6. Pasikowski Stanisław, Lotny Oddział AK „Nadbużanka”, Łódź 2003, skan.
 7. Polak Edyta, Przenikanie informacji o działalności obozu zagłady w Sobiborze i reakcje okolicznej ludności, „Rocznik Bialskopodlaski” 1999, t. 7, skan.

Książki, artykuły, opracowania PDF:

 1. Bem Marek, Bibliografia. Publikacje z zakresu historii niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Wybór, Włodawa 2021, kps.
 2. Bakunowicz Czesław, Wykorzystanie kolei w Generalnym Gubernatorstwie do deportacji Żydów, [w:] „Biuletyn Głównej Komisji Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej’”, Warszawa 1993, t. 35.
 3. Bem Marek, Album, Sobibór miejsce upamiętnienia, Włodawa 2008.
 4. Bem Marek, Alfred Landecker - w drodze do Sobiboru...? Przyczynek do deportacji Żydów niemieckich ze Stuttgartu do Izbicy, 25 kwietnia 1942 r., Włodawa 2020, kps.
 5. Bem Marek, Archeologia terenu po byłym niemieckim nazistowskim obozie 2000- 2017, Warszawa-Włodawa 2019, język angielski.
 6. Bem Marek, Archeologia terenu po byłym niemieckim nazistowskim obozie 2000- 2017, Warszawa-Włodawa 2019, język niemiecki.
 7. Bem Marek, Archeologia terenu po byłym niemieckim nazistowskim obozie 2000- 2017, Warszawa-Włodawa 2019, język polski.
 8. Bem Marek, Biogramy, tych którzy przeżyli niemiecki obóz zagłady w Sobiborze, Wybór, Włodawa 2021. kps.
 9. Bem Marek, Biogramy Niemców, członków załogi obozu w Sobiborze. Wybór, Włodawa 2015. kps.
 10. Bem Marek,, Bunt i ucieczka więźniów z niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Exodus 14 października 1943, Włodawa 2013, kps.
 11. Bem Marek, Ci, którzy przeżyli Sobibór, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2009, nr 5, s. 555—558.
 12. Bem Marek, Bem Marek, Do Sobiboru i z powrotem. Wspomnienia chełmskich Żydów, „Rocznik Chełmski” 2022, nr 25.
 13. Bem Marek, Egzekucja przy Stacji Sobibór, Styczeń 1940 r., Włodawa 2021, kps.
 14. Bem Marek, Exodus 14 października 1943, Warszawa 2013.
 15. Bem Marek, Historia Stacji Kolejowej Sobibór, Włodawa 2017, kps.
 16. Bem Marek, Konsekwencje buntu więźniów niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, Włodawa 2013, kps.
 17. Bem Marek, Liczba ofiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Przyczynek do dyskusji, Włodawa 2021, kps.
 18. Bem Marek, Obóz zagłady w Sobiborze 1942-1943, Włodawa 2014.
 19. Bem Marek, Oddziały wartownicze SS niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, Włodawa 2021, Włodawa 2022, kps.
 20. Bem Marek, Oddziały wartownicze SS niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, Włodawa 2021, kps.
 21. Bem Marek, Posłowie, fragmenty notatek. W poszukiwaniu wspomnień, Włodawa 2020, kps.
 22. Bem Marek, Powstanie w Sobiborze. Świadectwa ocalonych z niemieckiego obozu zagłady, Radom 2013.
 23. Bem Marek, Sobibor Extermination Camp 1942-1943, Amsterdam 2015.
 24. Bem Marek, Sobibór niemiecki ośrodek zagłady 1942-1943, Włodawa 2011.
 25. Bem Marek, Tomasz Blatt. Pamięć nie zna przedawnienia, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały" 2016, nr 12, s. 21-27.
 26. Bem Marek, Sobibór. Badania archeologiczne prowadzone no terenie po byłym niemieckim ośrodku zagłady w Sobiborze w latach 2000-2011, Włodawa 2012.
 27. Blatt Tomasz, Z popiołów Sobiboru, Włodawa 2002, tłum. z j. ang. Dorota Szczygieł.
 28. Freiburg Dov, To Survive Sobibor, Jerusalem 2007, tłum. z j. ang. [fragmenty] Marek Bem.
 29. Heymaas Yehudith, Nigdy nie jest za późno, Włodawa 2008, tłum. z j. ang. Marek Bem.
 30. Kopciowski Adam, Kuwałek Robert, Relacja żony Leona Feldhendlera, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2011, nr 7, s. 470-484.
 31. Majewska Justyna, „Świadek zeznał, co następuje...”. Protokoły przesłuchania polskich pracowników kolei pracujących na stacjach w okolicy obozów akcji „Reinhardt”, „Zagłada Żydów, Studia i Materiały” 2017. nr 13. s. 449-511.
 32. Małyszczak Barbara, Zbrojne powstanie więźniów i likwidacja obozu zagłady w Sobiborze „Rocznik Lubelski” 2013, t. 39, s. 169-181.
 33. Nowicki Przemysław, Chaskiel Menche i Szlomo Podchlebnik. Kolanie — więźniowie Sobiboru ocaleni z Zagłady, „Rocznik Kolski” 2016, nr 9.
 34. Perl Shaindy, Tell the World. The story of the Sobibor Revolt, Izrael 2004, [fragmenty], tłum. z j. ang. Marek Bem.
 35. Raport statystyczny na temat „Ostatecznego rozwiązania‘”, tzw. Raport Korherra 23 marca 1943, tłum. Z j. ang. Albert Lewczuk.
 36. Rashke Richard, Escape from Sobibor, Boston 1982, tłum. z j. ang. [fragmenty] Marek Bem.
 37. Rashke Richard, Dear Esther, Włodawa 2008, tłum. z j. ang. Marek Bem.
 38. Rączy E., Przygotowania władz okupacyjnych w Holandii do deportacji Żydów „Studia Judaica” 2005 nr 1-2(15-16) s. 101-143.
 39. Rieger Berndt, Zawiadowca śmierci, Replika 2009, s. 160-l92, 223-238.
 40. Schelvis Jules, Sobibor. A history of a nazi death camp in Sobibor, Washington 2007, tłum. z j. ang. Natalia Wojtowicz, Marek Bem.
 41. Sobibór, red. Wilenski S., Gorbowickij G., Teruszkin Ł., Moskwa 2008, tłum. z j. ros. Wiesława Leśniewska.
 42. Tych Feliks, Obraz zagłady Żydów w potocznej świadomości historycznej w Polsce, Poprawiona wersja referatu wygłoszonego na konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Polskiej Akademii Umiejętności i Uniwersytetu Jagiellońskiego „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach”, Kraków 24-26 listopada 1998.
 43. Wewryk Kalmen, Do Sobiboru i z powrotem (To Sobibor and back. En eyewitness account), Włodawa 2009, tłum. z j. ang. Marek Bem.
 44. Wewryk Kalmen, To Sobibor and back. En eyewitness accoun, red. Bem Marek, Włodawa 2008.
 45. Zielinski Andrew, Rozmowy z Reginą, Włodawa 2008, tłum, z j. ang. [fragmenty] Marek Bem.

 

5. Plany niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze - REKONSTRUKCJE

 1. Bem Marek - plan obozu [I], Włodawa 2000 r.
 2. Bem Marek - domniemany plan obozu, Włodawa 2009 r.
 3. Arad Yitzak - Bełżec, Sobibór, Treblinka. The Operations Reinhardt Death Camps, Indianapolis 1987, [plan obozu w Sobiborze].
 4. Szkic obozu wykonany przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną.
 5. Cohen Alex, De negentien treinen naar Sobibor, Amsterdam 1979, s. 8-9.
 6. Gillbert Martin - plan obozu 2002 r.
 7. Haga 1946 r.
 8. Hagen 1966 r.
 9. Hagen 1984 r.
 10. Kliza Witold – Ośrodek zagłady Sobibór, Chełm 1988, s.31.
 11. Sulimierski Witold – Sobibór – hitlerowski obóz śmierci, Chełm 1993 r.
 12. Nationalsocialistische Massentoturgen durch Giftgos, 1986 r., s. 338-341.
 13. Rutherford B. - plan obozu.
 14. Tregenza Michael - 1998 r.
 15. Blatt Tomasz - makieta.
 16. Ołomucki B, Zagłada Żydostwa polskiego, oprac. G. Taffet, F. Friedman, Łódź 1945.
 17. Piwoński Jan - 1975 r.
 18. Polska Komisja Śledcza ds Zbrodni Hitlerowskich - 1946 r.
 19. Wizualizacje obozu - Museum Kamp Westerbork 2008 r.
 20. Plan sytuacyjny niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, Fotos Aus Sobibor, Herrausgegeben von Bildungswerk Stanislaw Hantz e. V und der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universitat Stuttgart, Metropol (Berlin) 2020, s. 135.
 21. Zdjęcie lotnicze 1944 r. - usytuowanie drogi śmierci, prowadzącej do komory gazowej Autor Yoram Haimi 2008 r.
 22. Zdjęcie lotnicze 1944 r. - plan obozu nr 1 i 2 oraz przedpola obozowego. Autor Yoram Haimi 2008 r.
 23. Zdjęcie lotnicze 1944 r. - plan obozu nr 4. Autor Yoram Haimi 2008 r.
 24. Zdjęcie lotnicze 1944 r. - plan obozu nr 2 i drogi śmierci. Autor Yoram Haimi 2008 r.
 25. Zdjęcie lotnicze 1944 r. - wybrane, współczesne punkty odniesienia. Autor Yoram Haimi 2008 r
 26. Zdjęcie lotnicze 1944 r. - na czerwono zaznaczone, odnalezione doły z prochami ofiar. Autor Yoram Haimi 2008 r.

 

6. Wybór tematyczny z zeznań wachmanów/strażników służących w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze.

 

7. Wybór z zeznań niemieckich członków załogi obozu zagłady w Sobiborze.