We wtorek, 25 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie informacyjne programu "Bardzo Młoda Kultura".

 DSC0103

 

Uczestnicy spotkali się z koordynatorką zadania, panią Agnieszką Drewaniak, która przedstawiła założenia aktualnej edycji programu.

Lubelska edycja programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest cyklem działań z zakresu edukacji kulturowej realizowanych w ramach ogólnopolskiego trzyletniego programu Narodowego Centrum Kultury pn. „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”, mającym na celu diagnozę stanu edukacji kulturowej w regionie, podniesienie kompetencji osób działających w sferze kultury i edukacji, sieciowanie środowisk zajmujących się edukacją kulturową (animatorów i nauczycieli) oraz realizację lokalnych przedsięwzięć z dziedziny animacji kulturowej.