W poniedziałek 5 grudnia w GBP w Filii bibliotecznej w Wytycznie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie odbyło się szkolenie dla dyrektorów, kierowników oraz pracowników Bibliotek Publicznych i Filii bibliotecznych powiatu włodawskiego, w ramach realizacji zadań biblioteki powiatowej.

Kobieta stoi i coś mówi, w ręku trzyma materiały szkoleniowe. W tle ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja.

 

W programie szkolenia:

  1. Biblioteki na rzecz realizacji Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych – Lidia Głębicka, Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie.
  2. Program Power – Biblioteka Miejska w Koszycach na Słowacji – Paweł Kordybacha, Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie.

Mężczyzna stoi i coś mówi. Obok na ekranie wyświetlana jest prezentacja.

Podczas szkolenia bibliotekom zostały przekazane dwie publikacje: Zeszyt poetycki 2022 r. przekazany przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej oraz „Gdzie ty moja chatko biała… - dawne zwyczaje i obrzędy w Dołhobrodach” przekazane przez Panią Karolinę Jadwigę Demianiuk za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Hannie. Wyżej wymienione egzemplarze zasilą księgozbiór bibliotek powiatu włodawskiego.
Na zakończenie spotkania przy tradycyjnie nakrytym stole zostały złożone życzenia świąteczne.

Monika Urbańska-Nazaruk
Ewa Krukowska