Międzynarodowy Trójstyk Literacki to wydarzenie, które od lat udowadnia, że w etnografii, kulturze, czy języku istnieją jedynie pogranicza, a nie granice. W dniach 13 i 14 czerwca 2024 r. literaci z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Polski spotkali się we Włodawie już po raz szósty.

20240613 75 IMGP7321

Gala otwarcia miała miejsce w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie. Spotkanie rozpoczęliśmy podróżą za ocean, w którą za pośrednictwem fragmentu utworu Bumtarara autorstwa Edwarda Redlińskiego zabrała nas Pani Teresa Kupracz. Nie była to podróż łatwa - zdecydowanie demaskująca amerykański sen i pełna tęsknoty do swojego miejsca.

20240613 71 IMGP0247

Żywa mowa Pani Teresy pozwoliła nam bardziej docenić miejsce w którym się spotkaliśmy. Włodawa to znaczący punkt na współczesnej mapie kulturalnej - punkt popularyzujący transgraniczną współpracę w zakresie promocji dziedzictwa literackiego. Więcej o wyjątkowości miasteczka nad Bugiem opowiedział gospodarz Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

20240613 61 IMGP7345

Literaci to osoby, które łącząc wyjątkową umiejętność obserwowania rzeczywistości i talent, przelewają na papier swoje komentarze, wizje, metafory, a bez których Trójstyk Literacki nigdy by nie zaistniał. To zdecydowanie ich święto, a co za tym idzie, doskonała okazja do uznania tych, którzy działają najprężniej.

20240613 11 IMGP7500

W ten sposób doszliśmy do momentu Wręczenia Lauru VI Międzynarodowego Trójstyku Literackiego. Laur to nie tylko symbol zwycięstwa, ale też wybitnych osiągnięć we wszelkich dziedzinach życia. W średniowieczu kończący studia honorowani byli gałązkami owocującego wawrzynu. Wieńcem laurowym nagradzano również wybitnych pisarzy, co miało swoją kontynuację we Włodawie podczas gali.

20240613 4 IMGP7520

Protokołu Kapituły konkursu odczytała Prezes Związku Literatów Polskich Oddział w Lublinie Agnieszka Monika Polak. Laudację na temat Laureata z Ukrainy - poety, krytyka, redaktora i wydawcy oraz tłumacza literatury polskiej Mykoli Martyniuka, w zastępstwie doktora Tadeusza Karabowicza, wygłosił poeta, krytyk literacki, prozaik, eseista, regionalista Zbigniew Waldemar Okoń.

20240613 57 IMGP0281

A wręczenia statuetki oraz pamiątkowego dyplomu dokonali Burmistrz Włodawy oraz Pani Agnieszka Monika Polak.
Mykola Martyniuk podczas swojej przemowy przypomniał, że spotkaliśmy się w cieniu trwającej w Ukrainie wojny. Wyraził przy tym silną nadzieję, że kreatywność twórców jest w stanie przezwyciężyć agresję i niesprawiedliwość, oraz pokazać, że jesteśmy europejską rodziną narodów, którą jednoczy pragnienie pokoju.

20240613 48 IMGP0285

Laudację na temat kolejnego Laureata - poety, krytyka, eseisty, tłumacza języków słowiańskich Marka Wawrzkiewicza wygłosiła Prezes ZLP Oddział w Lublinie Agnieszka Monika Polak, która wspólnie z Burmistrzem wręczyła Panu Markowi statuetkę Lauru VI Międzynarodowego Trójstyku Literackiego. Pani Agnieszka przygotowała również małą niespodziankę - wykonała dedykowany Laureatowi utwór na skrzypcach.

20240613 35 IMGP7417

W krótkim przemówieniu Marek Wawrzkiewicz, z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru, podzielił się refleksją na temat nagród - tych otrzymanych, i tych nie otrzymanych, oraz swojej poetyckiej recydywie.

20240613 28 IMGP0302

Korzystając z okazji głos zabrali również goście. Dyr. chełmskiej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Maciej Baranowski reprezentujący Wojewodę Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, który odczytał list z gratulacjami dla wyróżnionych.

20240613 21 IMGP0319

Pan Wiesław Holaczuk Członek Zarządu Powiatu odwołał się do metafory budowania mostów pomiędzy narodami.

20240613 20 IMGP7468

Natomiast Honorowy Obywatel Miasta Włodawy prof. Feliks Czyżewski określił nasze miasto “stolicą pogranicza” dla obszarów uczestniczących w Trójstyku.

20240613 15 IMGP7485

Pogranicze to tygiel kultur sprzyjający rozwojowi talentów - nie tylko tych literackich. Spotkanie zwieńczył występ Soni Trochanowskiej, uczennicy najwyższej klasy Szkoły Muzycznej I Stopnia we Włodawie.

20240613 9 IMGP7502

Dwie skrzypcowe sonaty w wykonaniu Soni stworzyły pomost do kolejnego punktu programu - występu aktorów Teatru Panopticum z Młodzieżowego Domu Kultury Pod Akacją w Lublinie, którzy w Sali Widowiskowej Włodawskiego Domu Kultury zaprezentowali spektakl teatralny pt. Partita dla dwojga. Autorką scenariusza jest Pani Agnieszka Monika Polak. Reżyserii podjął się Mieczysław Wojtas, a muzykę skomponował Piotr Tesarowicz. Reżyser i młodzież stworzyli obraz sensualny i dojrzały, który omawiany był jeszcze długo podczas wieczornych dyskusji.

 

Wydarzenia drugiego dnia (14.06.2024 r.) VI Międzynarodowego Trójstyku Literackiego odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania

Spotkanie rozpoczęła, przedstawiając dotychczasowe edycje Trójstyku i witając zgromadzonych gości, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Dorota Redde-Sawczuk.

Kobieta z mikrofonem stoi przed publicznością

Publiczność siedząca na krzesłach

Pierwszym punktem programu było sympozjum literackie dotyczące współczesnej literatury, które poprowadziła prezes lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Agnieszka Monika Polak, Laureatka ubiegłorocznego Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – pisarka, poetka, dziennikarka, skrzypaczka, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

Kobieta z mikrofonem stoi przed publicznością

Współczesną poezję Ukrainy zaprezentowali Lessya Stepovychka, Mykola Martyniuk i Olha Hlushchenko, czytając swoje utwory zarówno w oryginale, jak i w wersji tłumaczonej na język polski.

Czworo ludzi siedzi przy dwóch okrągłych stołach

Twórczość oraz działalności literatów i artystów białoruskich na emigracji w Polsce przedstawili Siergiej Kowalow, Tatiana Kozik i Aleś Arkusz.

Czworo ludzi siedzi przed dwoma okrągłymi stołami

Kolejnym punktem programu sympozjum było wystąpienie Romualda Mieczkowskiego – reżysera, literata, redaktora kwartalnika literacko-kulturalnego Znad Wili.

Mężczyzna z mikrofonem stoi przed publicznością

W dyskusji podsumowującej pierwszą część spotkania wzięli udział: prof. dr hab. Feliks Czyżewski, laureat VI Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Marek Wawrzkiewicz oraz poeta, literat Waldemar Michalski.

W drugiej części spotkania odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników IV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego.

Honorowy Patronat Burmistrza Włodawy

Publiczność siedząca na krzesłach

Autorem i inicjatorem konkursu jest redaktor naczelny Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego „Wschód”, wiceprezes lubelskiego oddziału Związku Literatów Polskich Aldon Dzięcioł.

Konkurs adresowany jest do poetów amatorów, tj. osób nie będących członkami profesjonalnych związków pisarskich i stowarzyszeń literackich.
Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
Wiersz zgłoszony do Konkursu nie może być wcześniej publikowany (także w Internecie), ani nagradzany w innych turniejach lub konkursach poetyckich.
Utwór w języku polskim ma zawierać maksymalnie 20 wersów z obowiązkowym zastosowaniem 4 zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary, w tym roku były to słowa: uhoń – ogień, piwnocz – północ, swarka – kłótnia, kryła – skrzydła.
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.
A współorganizatorami zakończonej właśnie edycji: Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Gmina Miejska Włodawa, Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie i Włodawski Dom Kultury, który wsparł finansowo konkurs.

Obrady komisji konkursowej w składzie: Waldemar Michalski – przewodniczący - poeta, eseista, redaktor „Akcentu”, Anna Kistelska – polonistka, teatrolog, wieloletnia redaktorka wydawnictw kulturalnych, animatorka kultury i Aldon Dzięcioł – poeta, prozaik, eseista, regionalista, odbyły się 27 maja 2024 r.

Wśród nadesłanych utworów komisja postanowiła przyznać: pierwszą nagrodę za wiersz „Kryła” Piotrowi Bartnikowi z Wołomina; drugą nagrodę za wiersz „Nie płosz snów” Sabinie Kuśmickiej z Lublina; trzecią nagrodę – dwie równorzędne, ex equo, otrzymali za wiersz „Nie czekaj” Teresa Kupracz z Włodawy i za wiersz „Siła Bugu” Tadeusz Charmuszko z Suwałk. Ponadto jury przyznało jedno wyróżnienie, które za wiesz „Nad Bugiem” otrzymała Małgorzata Machnica z Lublina.

Krótkiego podsumowania pracy komisji konkursowej oraz odczytania protokołu jury dokonał jej przewodniczący – Waldemar Michalski.

Mężczyzna mówiący do publiczności

Swoimi refleksjami i przemyśleniami dotyczącymi konkursu podzieliła się również Anna Kistelska, uczestniczka jury.

Kobieta przemawia do publiczności

Uroczystego wręczenia nagród laureatom dokonali:
Honorowy Patron Konkursu Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Dorota Redde-Sawczuk oraz przewodniczący komisji konkursowej Waldemar Michalski.

Siedmioro ludzi stoi na scenie

Po wręczeniu nagród odbyły się prezentacje nagrodzonych utworów:

W swoim wierszu „Kryła” wystąpił laureat I NAGRODY Piotr Bartnik.

Mężczyzna stojący za mównicą

Laureatka II NAGRODY, Sabina Kuśmicka, w wierszu „Nie płosz snów”.

Kobieta stojąca za mównicą

Laureatka III NAGRODY – Teresa Kupracz w wierszu „Nie czekaj”.

Przemawiająca kobieta

W wierszu laureata III NAGRODY Tadeusza Charmuszko „Siła Bugu” wystąpiła Ewa Krukowska.

Kobieta czytająca tekst

Zdobywczyni WYRÓŻNIENIA, Małgorzata Machnica, wystąpiła w wierszu „Nad Bugiem”.

Kobieta stojąca za mównicą

Na zakończenie wydarzenia wiele ciepłych słów skierowanych zarówno do literatów z pierwszej części spotkania, jak i do laureatów konkursu wygłosili Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński

Mężczyzna stojący za mównicą

i dyrektor MBP Włodawa Dorota Redde-Sawczuk.

Kobieta mówiąca do publicznosci

Dzięki uprzejmości Siergieja Kowalowa, Danuty Agnieszki Kurczewicz, Małgorzaty Machnicy, Romualda Mieczkowskiego, Agnieszki Moniki Polak i Lessyi Stepovychki do zbiorów włodawskiej biblioteki trafiły publikacje: Sargej Kavaleu „Slaza volata”; Danuta Agnieszka Kurczewicz „Krematoria wiary”; Małgorzata Machnica „Za siódmą godziną wszechświata”; Maciej Mieczkowski "Na zakręcie"; Romuald Mieczkowski "Pomiędzy" i "Mój barbarzyńca"; zbiór "Nieskorena Ukraina"; Agnieszka Monika Polak "Dalekie podróże z Bliską", "Ślad przeznaczenia", "Bańka mydlana" i "Pół żartem całkiem serio"; Zenowiusz Ponarski "Przyjaciel Litwy i ptaków"; Stefan Warchoł "Dzieje i pradzieje Indoeuropejczyków w świetle archaicznej leksyki i zoonimii ludowej"; oraz dwa numery pisma „Znad Wilii” 3/2023 i 4/2023.

Kolaż okładek pubikacji wymienionych powyżej w artykule

Wszystkie wydawnictwa, po opracowaniu, będą dostępne w Dziale Regionalnym MBP Włodawa.
Bardzo dziękujemy za wszystkie książkowe dary.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na profilach na Facebooku: Włodawa Miasto Trzech KulturMiejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

Urszula Panasiuk
Edyta Pietrzak

Fot. 13.06.2024 r. ze zbiorów Urzędu Miejskiego we Włodawie
Fot. 14.06.2024 r. ze zbiorów MBP Włodawa  (Joanna Orzeszko)