W środę (19.06.2024 r.) uroczyście zakończyliśmy zajęcia w UTW przy P Z E R i I we Włodawie. Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z UTW każdego roku organizuje dla Słuchaczy konkurs czytelniczy, który ma na celu kształtowanie postaw czytelniczych seniorów i zapoznanie z twórczością wielkich pisarzy polskich ( XIX edycja).

Duża sala, grupa ludzi stoi obok siebie. Część z nich trzyma w ręku kartkę papieru.

W roku bieżącym przebiegał pod hasłem: 2024 – Rok Czesława Miłosza w związku z podjętą przez Senat RP uchwałą z dnia 7 września 2023 r. o szczególnym znaczeniu dorobku twórczego Czesława Miłosza dla dziedzictwa narodowego i światowego, w dwudziestą rocznicę śmierci Pisarza.

W konkursie wzięło udział 11 osób: Dejer Teresa, Jaklik Jan, Kasztelan Jadwiga, Kosidło Maria, Leńczuk Bolesław, Patejuk Jadwiga, Szaniawska Danuta, Tomaszewska Nila, Tomaszewski Czesław, Zaborska Wiesława, Zaborski Władysław. Eliminacje konkursowe miały miejsce 04.06.2024 r. Natomiast ogłoszenie wyników, odczytanie protokołu komisji konkursowej, wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w środę 19.06.2024 r. w sali konferencyjnej miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Komisja Konkursowa w osobach Ewa Krukowska i Monika Urbańska - Nazaruk (MBP we Włodawie) stwierdziła, że pierwsze miejsce otrzymała Danuta Szaniawska zdobywając 52/53 możliwych punktów, drugie Teresa Dejer i Jadwiga Patejuk z wynikiem 48/53 a trzecie Maria Kosidło 47/53. Natomiast siedmiu pozostałych uczestników otrzymało wyróżnienia.

Nagrody i dyplomy wręczyli: Wiesław Muszyński Burmistrz Włodawy i Leszek Popik kierownik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie. Dorota Redde – Sawczuk – dyrektor MBP we Włodawie pogratulowała wszystkim laureatom.

Sponsorami nagród w tej edycji konkursu byli: Starostwo Powiatowe we Włodawie, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział przy MBP we Włodawie.

Duża sala. Grupa kobiet i mężczyzn siedzi przy stołach. Jedna z kobiet stoi i mówi coś do reszty. Na stołach stoją: filiżanki, szklanki, butelki z wodą, talerze ciastem i owocami.

Na zakończenie uroczystości nie zabrakło upominków, życzeń udanego wypoczynku letniego i spotkania w nowym roku akademickim.

Opiekun UTW Ewa Krukowska.

Czesław Miłosz (ur.30 czerwca 1911 w Szetejniach) – polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, dyplomata. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1980), profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Zmarł 14 sierpnia 2004 r. w Krakowie, pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce. Uznawany za najwybitniejszego polskiego poetę XX wieku.