Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie
zapraszają na wykład

Prof. dra hab. Pawła Hrycenki
Dyrektora Instytutu Jezyka Ukraińskiego
Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie

Literacki język ukraiński a gwary ukraińskie
(czy istnieje tzw. gwara chachłacka)

Hrycenko plakat 01
13 listopada 2019 r. (środa), godz. 16.00

Galeria Na Parterze
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
ul. Przechodnia 13

Wstęp wolny

Prof. dr hab. Paweł Hrycenko – ukraiński językoznawca, doktor habilitowany, profesor, dyrektor Instytutu Języka Ukraińskiego Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Badacz dialektów ukraińskich, problemów wzajemopływów dialektów i języka literackiego. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na języku ukraińskim i językach słowiańskich: typologia i związki słowiańskich systemów dialekaltnych, teoria geografii językowej, tekstografia, tekstologia, historia językoznawstwa. Współautor Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego, tom 3, 4a, 4b, 5, 6, 8 (1994-2009). Nadzoruje przygotowanie bazy "Słownika gwar ukraińskich". Jest członkiem Komisji Międzynarodowej Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Redakcji Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego. Autor ponad 400 publikacji z językoznawstwa ukraińskiego i słowiańskiego.
/Wikipedia/