Tytuły prasy na 2022 r.

DZIENNIKI
1. Dziennik Wschodni
2. Gazeta Wyborcza

CZASOPISMA REGIONALNE/LOKALNE
1. Akcent
2. Istocznik. Kwartalnik Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
3. Kraina Bugu
4. Lubelski Informator Unijny Puls Regionu
5. Nowy Tydzień
6. Super Tydzień
7. Wschód. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny

CZASOPISMA BIBLIOTEKARSKIE
1. Biblioteka Publiczna
2. Bibliotekarz
3. Nowe Książki

CZASOPISMA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Świerszczyk

INNE CZASOPISMA

1. Angora
2. Charaktery
3. Do Rzeczy
4. Newsweek
5. Pani
6. Polityka
7. Poradnik Domowy
8. Tygodnik Powszechny
9. Viva
10. Wysokie Obcasy

Istnieje możliwość wypożyczania czasopism do domu (poza numerami bieżącymi).