Pierwszy raz w tym roku w naszej bibliotece spotkali się (14.02.2019 r.) słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PZER i I we Włodawie. MBP od kilkunastu lat ściśle współpracuje z PZER i I na różnych płaszczyznach. Pracownicy biblioteki należą do Rady Programowej UTW i organizują m. in. konkurs czytelniczy, który od wielu lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem.

 DSC0011

 

Wykład poświęcono życiu i twórczości wybitnemu poecie ludowemu, którego wiersze osadzone są w ramach tradycyjnego światopoglądu, w którym ziemia jest źródłem utrzymania, inspiracji i największą miłością. W poezji chłopskiej oddzielenie życiorysu autora od jego twórczości jest niemożliwe, ponieważ w definicji poety ludowego zawarte są takie wymogi jak: wiejskie pochodzenie, utrzymywanie się z pracy na roli, podzielanie ludowego światopoglądu wyrażanego w poezji. Dzięki Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie słuchacze UTW obejrzeli (wystawa jest dostępna dla wszystkich) wystawę pt.„Wielki powrót czyli Rok Jana Pocka" 2017. Na dziewięciu planszach znajduje się bogaty materiał dokumentalno – fotograficzny przedstawiający życie, pracę, rodzinę, dorobek pisarski poety. Jan Pocek (właściwie Poczek – urodzony 4.05.1917 r. w Zabłociu, zmarł 26.06.1971 r. w Kaleniu) obok Kajetana Sawczuka i Stanisława Bojarczuka uznawany za najwybitniejszego poetę Ziemi Lubelskiej. Natomiast jako jedyny poeta ludowy w Polsce doczekał się pomnika, który znajduje się w Markuszowie. Napisał dwa tomiki wierszy, które zostały wydane za życia tj. "Zgrzebne pieśni" (1947 r.- Łódź) i "Malwy". Natomiast wiele utworów zaginęło oddane przez pisarza redaktorom i dziennikarzom do obiecanego wcześniej druku nie zostały mu zwrócone. Cały pozostały dorobek literacki znajduje się aktualnie w archiwum Stowarzyszenia Twórców Ludowych, do którego poeta należał i w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza. Wszystkich chętnych do zapoznania się z poezją Jana Pocka zapraszamy do biblioteki po książkę i zwiedzanie wystawy. Następne spotkanie dla słuchaczy UTW w naszej bibliotece zgodnie z harmonogramem przewidziane jest na 14 marca na godz. 15.00 i w całości poświęcone będzie konkursowi czytelniczemu.

Ewa Krukowska