Spotkanie (12 kwietnia) słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów poświęcone było życiu i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

 DSC0003

 

Prowadząca spotkanie przybliżyła słuchaczom najważniejsze wydarzenia z życia pisarza. Natomiast do omawiania lektury zaangażowali się już wszyscy zainteresowani i z ogromnym przejęciem wypowiadali się na temat zsyłek na Syberię, działalności niemieckich obozów koncentracyjnych i współczesnych wydarzeń w państwach w Azji Wschodniej. A wszystko to w kontekście mającego odbyć się (6 czerwca) konkursu czytelniczego dla słuchaczy UTW.
Każdy kto będzie chciał wziąć udział w konkursie ma obowiązek wykazać się znajomością lektury Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i wiadomościami podanymi na wykładach. Konkurs będzie miał formułę testu wyboru. Uczestnicy będą mieli obowiązek zaznaczyć poprawną odpowiedź z trzech różnych odpowiedzi podanych pod każdym pytaniem. Słuchacze chętnie podeszli do tematu deklarując dużą frekwencję na udział w wydarzeniu.
Na eliminacje konkursowe zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie ul. Przechodnia 13 (II piętro Sala Naukowa)w czwartek 6 czerwca 2019.r.

Ewa Krukowska