14 czerwca 2019 r. w Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN obył się BiblioLAB - zjazd dla Bibliotekarzy z Lubelszczyzny. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

IMG 0045

 

Małgorzata Zińczuk wzięła udział w dyskusji panelowej "Budowanie zaangażowania", natomiast Edyta Pietrzak i Joanna Orzeszko wystąpiły jako ekspertki prezentując w ramach "Dobrych Praktyk" projekt Centralne Biuro Czytelnicze.

BiblioLAB – zjazd lokalny dla bibliotekarzy z Lubelszczyzny jest częścią ogólnopolskiego cyklu BiblioLABy 2019 organizowanego przez Stowarzyszenie LABIB. Partnerem cyklu jest: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Biblioteka blisko ludzi”. Bibliotekarze uczestniczyli w wydarzeniu, które łączy w sobie elementy networkingu, pracy warsztatowej i wymiany praktycznej, branżowej wiedzy.

LABiB to sieć ludzi z pasją, dla których biblioteka jest ważnym i inspirującym miejscem. Interesują się zmianami, jakie zachodzą we współczesnym świecie i chcą przełożyć zdobytą wiedzę na konkretne działania. Są otwarci, ciekawi, nastawieni na współpracę. Program LABiB został zainicjowany w 2013 r. przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Opiera się na sieci aktywnych osób oraz na platformie społecznościowej www.labib.pl.
W zmieniającym się świecie bibliotekarki i bibliotekarze, a także inne osoby aktywne społecznie, nieustannie stają przed nowymi wyzwaniami. Dlatego łączymy się, wspólnie działamy, a teraz pragniemy poznać, dzielić się wiedzą i mnożyć pomysły z bibliotekarzami z Lubelszczyzny. Spróbujemy razem poszukać odpowiedzi na pytanie: jaka powinna być biblioteka, aby odpowiadała na zmieniające się potrzeby użytkowników.

Informacja:
LABiB