28 października 2019 r. odbył się finał wieloetapowego zadania “EtnoPol(e)ska kawalkada”, realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną, a dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019.

 DSC0057

Uczestnicy projektu, głównie lokalni twórcy Ziemi Włodawskiej zaprezentowali swoje prace powstałe podczas artystyczno-literackiego pleneru objazdowego, jaki odbył się w sierpniu szlakiem miejscowości nadbużańskich.

Podczas spotkania koordynatorzy projektu zapoznali publiczność z jego efektami, następnie swoimi refleksjami podzielili się sami bohaterowie projektu.
W bibliotecznej Galerii „Na Parterze” blisko stuosobowej publiczności zaprezentowano 67-stronicowy katalog – wydawnictwo "EtnoPol(e)ska kawalkada. Rozważania nad kulturą, tradycją i tożsamością mieszkańców Ziemi Poleskiej", wydaną w 500 egzemplarzach z towarzyszącą płytą edukacyjną.
Publikacja zawiera teksty: prof. Jadwigi Mizińskiej "Poleski genius loci”, dra Marka Bema "Ginący świat tradycji, zwyczajów i obrzędów Polesia”, dra Łukasza Marcińczaka „Co śni się we Włodawie?”, Elizy Paś-Dimitrow „Symbolika wody w ukraińskich pieśniach tradycyjnych”, biogramy i informacje o uczestnikach pleneru – lokalnych twórcach i zespołach śpiewaczych. Jest bogato ilustrowana zdjęciami z wizyt studyjnych w nadbużańskich miejscowościach oraz prac twórczych powstałych podczas pleneru.
Płyta edukacyjna DVD zawiera zarejestrowane opowieści i pieśni tradycyjne oraz filmy z poszczególnych etapów projektu.
Rezultaty pracy twórczej w oryginale przedstawione zostały podczas wernisażu w bibliotecznej Galerii „Na Poddaszu”. Wystawa zaaranżowana przez Edytę Pietrzak i Joannę Orzeszko prezentuje 52 prace 21 uczestników pleneru – 18 literackich, 14 plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba), 20 rękodzielniczych (haft, tkactwo, szydełkowanie, lalki motanki). Towarzyszą im plakaty anonsujące poszczególne wydarzenia, pisemne refleksje uczestników oraz zdjęcia z poszczególnych etapów pleneru. Uzupełnieniem wystawy tradycyjnej jest E-Galeria prezentująca materiały wideo z płyty edukacyjnej. Wystawa będzie czynna do 22 listopada 2019 r.
Finałowi towarzyszył mini-koncert 5 zespołów śpiewu i muzyki tradycyjnej. Swój repertuar zaprezentowały: Zespół Folklorystyczny „Jutrzenka” z Dołhobród, „Kresownianki” ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie, „Swańki” z Wyryk, „Seniorzy” z Urszulina, „Orchowianki” z Orchówka.
Dyrektor Biblioteki Jacek Żurawski, wręczając pamiątkowe dyplomy, osobiście podziękował uczestnikom pleneru artystyczno-literackiego, zespołom śpiewaczym, osobom i instytucjom partnerskim, wolontariuszom i patronom medialnym za udział oraz wsparcie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne w realizacji projektu.
Organizatorom oraz uczestnikom projektu gratulowali pasji i pozytywnej promocji Polesia osobiście lub w przekazanej korespondencji m.in.: prof. Stanisław Baj, prof. Jadwiga Mizińska, dr Marek Bem, Włodzimierz Czeżyk.

"Projekt ten był wielkim spotkaniem” – powiedział w podsumowaniu kierownik projektu Krzysztof Bąk. “Jednocześnie jesteśmy wdzięczni nie tylko za to jedne wielkie spotkanie, lecz również za te małe opowieści, małe spotkania, czyli wszystkie przeprowadzone rozmowy” – dodał badacz.

Realizatorzy projektu „EtnoPol(e)ska kawalkada” dziękując wszystkim, bez których pomyślna realizacja programu nie byłaby możliwa, życzą wszystkim energii, gotowości do realizacji własnych pomysłów i radości z najmniejszych nawet sukcesów.
Adresatami podziękowań za partnerstwo w realizacji „EtnoPol(e)skiej kawalkady” są: Grupa Mowa Żywa, Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie, Starostwo Powiatowe we Włodawie, Urząd Gminy w Wyrykach, Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, Parafia Św. Jana Jałmużnika w Orchówku, Parafia Św. Augustyna w Różance, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włodawa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego Oddział we Włodawie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie, Wiejski Dom Kultury w Dołhobrodach, Muzeum Ziemi Dołhobrodzkiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna” w Wyrykach, Nadbużańskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Różanki, Dom Historii i Tradycji Ludowej "Organistówka" w Różance, Poleskie Towarzystwo Medialne, Koło Gospodyń Wiejskich w Orchówku, WDK TV, Kultura Enter, Radio Bon Ton, Nowy Tydzień, Super Tydzień.

Państwa obecność i zaangażowanie w naszym projekcie jest dowodem, że nasza działalność jest ważna, potrzebna i warta kontynuacji, co podkreślali uczestnicy pleneru. Ze swojej strony deklarujemy wsparcie i współpracę przy realizacji Państwa planów i projektów.

Koordynator projektu
Małgorzata Zińczuk

ep logo 03

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii
Fot. Edyta Pietrzak, Joanna Orzeszko