Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma naukowego "Polonistyka. Innowacje" (10/2019). Znajduje się tam m. in. artykuł dotyczący włodawskiej książnicy: Edyta Pietrzak "Centralne Biuro Czytelnicze".

2019polonistyka innowacje 10

Publikacja w wymienionym piśmie stanowiła jeden z elementów głównej nagrody w Konkursie na najlepszy pomysł promujący czytelnictwo „Zwyrtała 2019”, organizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival 2019.
W aktualnym (10/2019) numerze czasopisma znajdują się również artykuły dotyczące innych wyróżnionych w konkursie projektów. Zapraszamy do lektury :)

 

Publikujemy opisy nagrodzonych projektów, ponieważ są one znakomitym świadectwem pasji i kreatywności ich autorów, ale przede wszystkim podpowiadają, co i jak warto robić, aby pozyskać nowych czytelników, jak w mniejszej i większej skali można realizować wartościowe pomysły, zdobywać na nie fundusze albo obywać się bez nich, ale przede wszystkim– tworzyć dobry klimat wokół książki i modę na jej czytanie.
Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz: Pasjonaci i eksperci czytania. „ZWYRTAŁA 2019 – najlepszy pomysł promujący czytelnictwo”.


„Polonistyka. Innowacje” to półrocznik, na łamach którego podejmowane są problemy z zakresu dydaktyki szkolnej i akademickiej. Ukazuje się w Poznaniu. Jest przygotowywany przez badaczy z dwóch uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pismo jest otwarte na praktykę nauczania i współpracę z innymi ośrodkami akademickimi oraz szkołami wszystkich szczebli. Podejmowane są w nim zagadnienia zakorzenione w rzeczywistości kulturowej i kształceniu polonistycznym. Eksponowany jest związek edukacyjnej empirii z jej refleksyjną generalizacją, co wynika ze swoistości dydaktyki jako nauki stosowanej.
"Polonistyka. Innowacje". O czasopiśmie.

 

A że dobre wieści szybko się rozchodzą informację o publikacji podała też strona Rynek-Ksiażki.pl w artykule: „Zwyrtała trafił do czasopisma naukowego”.

Edyta Pietrzak