Przyjdź z dzieckiem do Miejskiej Biblioteki Publicznej lub Filii Nr 5 we Włodawie, odbierz w prezencie Wyprawkę Czytelniczą w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

mkwcz 08

 

W wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Młodego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Jak przystąpić do projektu?

1. Zapisz dziecko do biblioteki, wypożyczcie książkę i odbierzcie Wyprawkę Czytelniczą. W Projekcie mogą wziąć udział także dzieci wcześniej zapisane do Biblioteki.

2. Kartę biblioteczną, może założyć tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka (do założenia karty bibliotecznej niezbędny jest numer pesel dziecka). Twoja obecność jest konieczna do otrzymania Wyprawki.

3. Oddajcie książkę do biblioteki w terminie i wypożyczcie kolejne. Za każdorazowe odwiedzenie biblioteki zakończone wypożyczeniem co najmniej jednej książki dziecko otrzyma naklejkę. Po zebraniu 10 naklejek Twoje dziecko zostanie uhonorowane imiennym dyplomem.

4. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Liczba wyprawek ograniczona.

5. Uwaga. Pierwsi czytelnicy, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie – otrzymają niespodziankę.

Więcej informacji w bibliotekach

Małgorzata Topolska