Bardzo trudny wybór mieli członkowie komisji konkursowych XXI Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej Jeden dzień wśród uczniów Ambrożego Kleksa – w 75-lecie wydania „Akademii Pana Kleksa” Jana Brzechwy, którzy 26 kwietnia 2021 r. naradzali się nad 91 pracami złożonymi przez 88 uczestników z 9 szkół powiatu włodawskiego.

Logotyp Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej. Grafika przedstawia kliszę filmową, w której kadrach znajdują się kolejno: paleta malarska z pędzlami; kałamarz i pióro; nutka i klaps filmowy.

Wysoki poziom prac, twórcze podejście do tematu konkursu i ciekawe rozwiązania artystyczne spowodowały, że obrady jury były bardzo długie. Niemniej jednak komisje wybrały 30 prac, wśród których postanowiły 26 nagrodzić (w tym 2 w kategorii literackiej i 24 w kategorii plastycznej) oraz 4 prace wyróżnić (w kategorii literackiej).

Dzisiaj przedstawimy listę laureatów. Natomiast wydarzenie finałowe połączone z prezentacją nagrodzonych prac (oraz wręczenie nagród) odbędzie się się w najbliższym czasie (datę podamy na naszej stronie internetowej i profilu na Facebooku). Termin został przesunięty ze względu na zagrożenie epidemiczne, ale mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli uhonorować naszych laureatów oraz zaprezentować nagrodzone i wyróżnione prace. 

Organizatorem finału będzie Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie we współpracy ze Starostwem Powiatowym we Włodawie, Gminą Miejską Włodawa i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddział we Włodawie przy wsparciu finansowym Zarządu Powiatu Włodawskiego.

Laureatom gratulujemy talentu i życzymy dalszych artystycznych sukcesów.

Edyta Pietrzak

Dokument do pobrania
Lista laureatów