20 sierpnia 2019 r. Jury I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza, przebiegającego pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego, zorganizowanego w ramach III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2019 w składzie: Anna Kistelska – Główny Instruktor ds. Literatury i Recytacji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Agata Zakrzewska – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego we Włodawie, Aldon Dzięcioł – Prezes Poleskiego Towarzystwa Medialnego, redaktor naczelny Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego "Wschód", Jacek Żurawski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, Łukasz Zdolski – Dyrektor Włodawskiego Domu Kultury, Marta Ładak – członek redakcji Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego "Wschód", po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami konkursowymi, wyłoniło Laureatów pierwszej edycji konkursowej.

Oto oni, w porządku alfabetycznym, wg. nazwisk, bez określenia zdobytej lokaty:
Piotr Paweł Bartnik – Warszawa
Krystyna Igras – Pokrówka (pow. Chełm)
Małgorzata Machnica – Lublin
Małgorzata Skowron – Hrubieszów
Renata Staniec – Teptiuków (pow. Hrubieszów)
Elwira Wasak – Lublin

Gratulujemy!!! Zapraszamy Laureatów do udziału we wszystkich wydarzeniach III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2019 oraz odbioru nagród i wyróżnień. Już wkrótce, drogą pocztową, dotrą do Państwa oficjalne zaproszenia od Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego i Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dra Artura Sępocha.

Zgodnie pkt. 10 Regulaminu I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 września 2019 r. w sali "SEZAM" Włodawskiego Domu Kultury podczas Gali zamykającej III Międzynarodowy Trójstyk Literacki – Włodawa 2019.

Szczegóły dotyczące konkursu (m.in. Protokół Komisji Konkursowej wraz z nagrodzonymi tekstami poetyckimi) ukażą się na stronach internetowych organizatorów po oficjalnym zakończeniu wydarzenia – III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego – Włodawa 2019.

Tymczasem, dla zaspokojenia ciekawości zaangażowanych uczestników i postronnych obserwatorów, fragment z Protokołu Komisji Konkursowej podsumowujący I edycję, autorstwa Przewodniczącej Jury.
Na I Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza wpłynęły 23 utwory poetyckie, z których jeden nie spełniał wymogów regulaminowych i nie był w związku z tym oceniany przez komisję. 22 utwory, zawierające – zgodnie z regulaminem – cztery wyrazy zaczerpnięte z nadbużańskiej gwary chachłackiej, sprostały oczekiwaniom organizatorów, aby Włodawa i jej okolice stały się inspiracją do tworzenia literatury sławiącej wielokulturowość i unikalność tego zakątka polskiej ziemi. Użycie gwarowych słów implikuje skojarzenia związane ze specyfiką i oryginalnością kultury, tradycji i krajobrazu ziemi włodawskiej. Zatem, chociaż zgodnie z regulaminem, tematyka wiersza była dowolna, to jednak jury w nagrodzonych i wyróżnionych utworach dostrzegło wyraźny regionalny motyw kierunkujący wyobraźnię autorów w stronę unikalnej przyrody i tajemnicy spowijającej oba brzegi Bugu.
Jury dziękuje i gratuluje pomysłodawcom I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza. Jednocześnie wyraża nadzieję, że w następnych latach odbędą się kolejne edycje tego konkursu.

Sekretarz Konkursu
Małgorzata Zińczuk