Tegoroczna Noc z Andersenem (21 kwietnia 2023 r.) przebiegała pod hasłem „Na włodawskim zamku”. Wydarzenie tradycyjnie nawiązywało do rocznicy urodzin H. Ch. Andersena (2 kwietnia 1805 r.) oraz Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.

Zdjęcie grupowe uczestików wydarzenia.

Ponadto włodawska edycja była wpisana w obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia) i Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (18 kwietnia). Wydarzenie było też okazją do zapoznania młodych uczestników z elementami historii miasta w nawiązaniu do 375 rocznicy zniszczenia włodawskiego zamku (1648 r.)*.

Spotkanie otworzyła, przedstawiając jego ideę oraz witając gości, pani Dorota Redde-Sawczuk, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Wydarzenie poprowadziły Joanna Orzeszko (Oddział dla Dzieci) i Edyta Pietrzak (Dział Regionalny).

Po lewej stronie dwie kobiety stojące przed sceną. Przed nimi siedzą dzieci. Obok sceny po prawej stronie troje ludzi siedzących na krzesłach.

Lekturą przeznaczoną na pierwsze czytanie była baśń H. Ch. Andersena "Latający kufer".  W roli lektorów wystąpili (kolejność według zdjęcia, od lewej strony): Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie pani Dorota Redde-Sawczuk, Kierownik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie pan Leszek Popik i Przewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie pani Joanna Szczepańska.

Troje ludzi siedzących na scenie. Pierwsza kobieta czyta książkę. Pozostali czekają na swoją kolej. Przed sceną siedzą dzieci.

W czasie spotkania dzieci wzięły udział w grach, zabawach literackich i warsztatach tematycznych wpisujących się w regionalną animację kulturalną. Uczestnicy odbudowywali włodawski zamek, tworzyli korony, sprawdzali prawdziwość baśni o księżniczce na ziarnku grochu, czytali tzw. „łamańce językowe” i odgadywali kalambury.

Dziewczynka w koronie siedząca na tronie i czytająca tekst z kartki. Za nią zamkowe wieże wykonane z kartonu.

Kalambury. Na scenie stoi dziewczynka i wizualizuje hasło. Dzieci siedzące przed sceną odgadują.

Zabawa w księżniczkę na ziarnku grochu. Na środku sali leżą materace i śpiwory, a na nich leży dziecko. Dookoła, w kręgu, siedzą dorośli i dzieci.

Zabawa w odbudowę zamku. Kilkoro dzieci w koronach bawi się wśród kartonowych pudeł mających przedstawiać odbudowany zamek.

Powarsztatowe grupowe zdjęcie dzieci w koronach.

Ponadto wysłuchali legend o pochodzeniu nazwy miasta w interpretacji pana Bogusława Smolika z Muzeum - Zespołu Synagogalnego we Włodawie.

Mężczyzna w koronie z berłem i mikrofonem siedzący na scenie. Przed nim siedzą dzieci.

W drugim czytaniu rolę lektora podjął Burmistrz Włodawy pan Wiesław Muszyński czytając "Księżniczkę na ziarnku grochu" H. Ch. Andersena.

Czytajacy książkę mężczyzna w koronie siedzący na tronie na scenie. Bokiem do widowni. Przed sceną dzieci słuchające baśni.

Miłą niespodzianką na koniec wydarzenia była pizza dla wszystkich uczestników ufundowana przez Burmistrza.

Organizatorami wydarzenia byli: Powiat Włodawski, Gmina Miejska Włodawa i Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie. Finansowo spotkanie wsparł Zarząd Powiatu we Włodawie i pani Małgorzata Zińczuk.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i realizację wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii na Facebooku.
Fot. Małgorzata Topolska, Joanna Orzeszko

Edyta Pietrzak

*Dzieje Ziemi Chełmskiej. Kalendarium LINK, s. 66; Dzieje Włodawy LINK, s. 36.