We wtorek, 21 marca 2023 r., w Galerii Na Parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie obchodziliśmy  Światowy Dzień Poezji, który we włodawskiej edycji przebiegał pod hasłem "Pod skrzydłami Pegaza...”.

Zdjecie grupowe uczestników wydarzenia

Głównymi organizatorami spotkania byli: grupa poetycka „Nadbużańska Fraza” ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego we Włodawie i Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych „Pasja” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Natomiast partnerami organizacyjnymi: Gmina Miejska Włodawa i Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.  Spotkanie poprowadziła Edyta Pietrzak z MBP Włodawa.

Publiczność siedząca tyłem do obiektywu, przodem do sceny. Przed sceną stoi kobieta.

Idę i historię święta przybliżyła Ewa Krukowska, opiekun DKK: „Corocznie Światowy Dzień Poezji obchodzony jest 21 marca. Święto zostało zainicjowane przez UNESCO w 1999 r. Głównym miejscem gdzie się je obchodzi jest Paryż. W tym czasie, organizowane są wydarzenia literackie, spotkania autorskie, warsztaty pisarskie, które promują czytanie, pisanie i publikowanie poezji w aspekcie międzynarodowym.

Publiczność siedząca tyłem do obiektywu, przodem do sceny. Przed sceną stoi kobieta.

Według UNESCO, święto ma dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie. W Polsce koordynacją imprez organizowanych w Światowym Dniu Poezji zajmuje się Komitet Organizacyjny. W polskich miastach odbywają się wydarzenia poetyckie, na które zapraszani są goście z całego świata. Celem obchodów jest popularyzowanie w trakcie wydarzeń literackich rodzimej poezji i zagranicznej. Na spotkania przyjeżdżają poeci, dziennikarze i osoby związane z literaturą. W tym czasie wręczane są też nagrody, między innymi dla wybitnych poetów polskich i zagranicznych”.

Publiczność siedząca tyłem do obiektywu, przodem do sceny.

Kolejnym punktem programu była promocja tomiku wierszy „Zeszyt poetycki 2022” wydanego przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie w nakładzie 130 egzemplarzy i sfinansowanego przez Gminę Miejską Włodawa, autorów zamieszczonych utworów oraz Stowarzyszenie.
Tematem zamieszczonych wierszy jest miłość w jej różnych odsłonach – romantyczna, platoniczna, rodzicielska, patriotyczna. Celem publikacji jest promocja twórczości poetyckiej członków Stowarzyszenia.
W skład komitetu redakcyjnego weszły: Czesława Michańska, będąca jednocześnie kierownikiem projektu oraz Edyta Pietrzak. O oprawę graficzną publikacji zadbała Władysława Wójcik przekazując na ten cel swoje grafiki.
W tomiku zamieszono utwory 16 autorów, członków grupy poetyckiej „Nadbużańska Fraza”, są to: Eugeniusz Daniluk, Henryka Dederko, Mirosław Marek Dederko, Czesława Teresa Demczuk, Aldon Dzięcioł, Barbara Górna, Krystyna Igras, Maria Kozłowska, Teresa Kubik, Teresa Kupracz, Jadwiga Edyta Lodwich, Kamil Małachowicz, Czesława Michańska, Edyta Helena Pietrzak, Regina Redde i Władysława Wójcik.
Każdy z autorów publikowanych utworów otrzymał autorskie egzemplarze tomiku. Publikacje zostały również przekazane: do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, bibliotek włodawskich szkół, bibliotek publicznych powiatu włodawskiego oraz bibliotek uprawnionych do otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych.
„Zeszyt poetycki 2022” (oraz zeszyty wydane wcześniej: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) udostępniamy w Dziale Regionalnym biblioteki.

Rozstawione po sali cztery okrągłe stoliki. Przy każdym z nich siedzi po dwie ososby.

Następnym punktem programu był montaż słowno-muzyczny „Świat przestrzelony”, którego pomysłodawcą, koordynatorem i autorem scenariusza była Barbara Górna, poetka z "Nadbużańskiej Frazy".
Zaprezentowane wiersze zostały napisane przez włodawskich poetów zrzeszonych w „Nadbużańskiej Frazie”. Większość stanowią utwory powstałe w latach 2020-2022 i dotyczą czasów pandemii, pozostałe pochodzą z prezentowanego tomiku.
Autorami wierszy, poza wymienionymi wcześniej, są również: ksiądz Jerzy Ignaciuk i Grażyna Rawicka oraz nieżyjący już poeci: Marian Oleszczuk i Teresa Ciodyk.
W roli lektorów wystąpili przedstawiciele „Nadbużańskiej Frazy”: Teresa Kupracz, Teresa Kubik, Czesława Demczuk i Jadwiga Edyta Lodwich,

Na stole stoją dwa okrągłe stoły. Przy każdym z nich siedzą po dwie kobiety.

panie z Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych „Pasja”: Halina Karpiuk i Ewa Krukowska oraz młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie: Joanna Paciorkowska i Gabriel Iwaniuk.

Dwa okrągłe stoły, przy których siedzą po dwie ososby.

O oprawę muzyczną zadbał Marcin Obuchowski.

Mężczyzna grajacy na pianinie.

Publiczność nagrodziła artystów gromkimi oklaskami oraz wyrazami uznania. Wśród powinszowań był też list gratulacyjny, który wystosowała Poseł na Sejm Anna Dąbrowska-Banaszek.

Dwie kobiety stoją przy stole z dużym ciastem. Jedna z nich kroi ciasto.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie i Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych „Pasja” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.

Fot. Joanna Orzeszko

Edyta Pietrzak