Zapraszamy na spotkanie w ramach projektu "EtnoPol(e)ska kawalkada"

"Duchowe dziedzictwo miejsc zapomnianych i opuszczonych"
- wykład i dyskusja z udziałem ks. dr. Stefana Batrucha,
prof. Jadwigi Mizińskiej, Jacka Zalewskiego, dr. Konrada Smolińskiego.
Moderacja:
dr Łukasz Marcińczak, Aleksandra Zińczuk

ep plakat 06 dyskusja

12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 15.00
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ul. Przechodnia 13

Ks. dr Stefan Jan Batruch - urodził się 15 czerwca 1963 r. w Miastku na Pomorzu Środkowym. Jest proboszczem Parafii Greckokatolickiej w Lublinie od momentu jej kanonicznego erygowania 1 stycznia 1993 r. Prezes Fundacji Kultury Duchowj Pogranicza, rzecznik dialogu ekumenicznego.

Jadwiga Mizińska - ur. 19 grudnia 1945 w Opolu Lubelskim – profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy w Instytucie Filozofii UMCS w Lublinie. Badaczka kultury, eseistka, wykładowczyni. Absolwentka polonistyki i pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym obroniła doktorat i habilitację. Od czterech kadencji Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego. Inicjatorka i współredaktorka serii wydawniczej "Lubelskie Odczyty Filozoficzne". Członek Kolegium Redakcyjnego, a następnie redaktor naczelna czasopisma Colloquia Communia. Uczestniczka seminarium "Filozofia Nauki" PAN. W swoim dorobku posiada ponad 200 artykułów, rozpraw naukowych i recenzji. Krąg zainteresowań: socjologia wiedzy, antropologia filozoficzna, filozofia kultury, etyka, filozofia literatury, filozofia pedagogiki.

Łukasz Marcińczak – ur. 1971 w Łodzi. Absolwent filozofii UMCS, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, redaguje pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS „AS UMCS”. Od roku 2006 stały współpracownik „Akcentu”, na łamach którego ogłasza eseje, recenzje i szkice na temat twórców z kręgu „Kultury” paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny. Publikował także w „Colloquia Communia”, „Gazecie Wyborczej” i „Magyar Napló” (Budapeszt). Autor tomu poetyckiego Profil odciśnięty w glinie (2002) oraz zbiorów dociekań losologicznych: Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach (2013) i Świat trzeba dokończyć. Rozmowy o imponderabiliach (2017); współredaktor książek Andrzeja Klimowicza portret wielokrotny (2013) i Homo sentiens – człowiek czujący. Księga Przyjaciół Jadwigi Mizińskiej (2013). Najważniejsze eseje zebrał w tomie Kamienie pachnące szafranem (Lublin 2016, seria: Biblioteka Siedemsetlecia). Odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin (2010) oraz Medalem Unii Lubelskiej (2017). Wyróżniony Dyplomem Wojewody Lubelskiego za szczególny wkład w rozwój kultury (2017).

Jacek Zalewski – ur. w 1975 r. w Lublinie. Absolwent filozofii UMCS w Lublinie. Pisarz i dziennikarz. Zadebiutował w nieistniejącym już lubelskim miesięczniku kulturalnym „Na przykład”. Autor filozoficznej książki „Wstęp do wątpienia” oraz powieści „Szpila” (w druku) w której opisał realia pracy w dużym portalu internetowym. Autor wielu esejów publikowanych m.in. w „Twórczości”, „Akcencie” i „Czasie Kultury” oraz tekstów naukowych zamieszczanych w publikacjach książkowych uniwersytetów m.in. Lublina, Rzeszowa, Torunia i Olsztyna.

Aleksandra Zińczuk – ur. 1981 r., Włodawianka, badaczka dziedzictwa niematerialnego i ustnego.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu "EtnoPol(e)ska kawalkada" realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2019”.

ep logo 03