Zapraszamy na spotkanie w ramach projektu
"EtnoPol(e)ska kawalkada"
Ludzie słowa:
Czytanie literackie w ogródku bibliotecznym
spotkanie z Aleksandrą Zińczuk

ep plakat 07 zinczuk

10 sierpnia 2019 r. (sobota), godz. 11.00
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ul. Przechodnia 13

Aleksandra Zińczuk - z wykształcenia literaturoznawca, teatrolog. Redaktor naczelna czasopisma internetowego Kultura Enter, redaktorka m.in. serii wydawniczej "Wschodni Express" (wyd. Warsztaty Kultury w Lublinie). Poetka, eseistka, badaczka historii, kultury i tradycji ustnej pogranicza, aktywistka społeczna, dokumentalistka, kuratorka wystaw i instalacji artystycznych, autorka i redaktorka licznych tekstów i wydawnictw poświęconych tekstom z zakresu filozofii kultury, dziedzictwa historycznego, pamięcioznawstwa. Jej liryki drukowane głównie w kwartalniku literackim „Akcent”. Wiersze znalazły się w kilku antologiach poezji. Tom JA DE został wydany w Bibliotece Toposu stanowi wybór wierszy z lat 2001-2016.

Bohdan Zadura o tomiku wierszy Aleksandry Zińczuk „JA DE”: „Poezja bardzo lubelska ze względu na jej wielokulturowość, pewne nawiązania do awangardowości Józefa Czechowicza i niepozbawiona nuty katastroficznej. Wrażliwa na rodzime i obce krajobrazy, nastawiona na spotkanie w drugim człowiekiem. Wiele z tych wierszy ze względu na pojawiające się w nich motywy i problemy może wywołać zainteresowanie również poza Polską – zwłaszcza na Ukrainie”.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu "EtnoPol(e)ska kawalkada" realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2019”.

ep logo 03