Od stycznia do czerwca 2024 r. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie realizowała cykl zajęć dla seniorów w ramach projektu „Akademia Szerokich Horyzontów” dofinansowanego w konkursie grantowym „Generacja 6.0” edycja VI organizowanym przez Fundację BGK.

20240612 IMG 6229

Celem projektu był rozwój zainteresowań kulturalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu: inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób w wieku 60+.

Podczas spotkania organizacyjnego, które odbyło się 9 stycznia 2024 r., przedstawiono założenia projektu i ustalono harmonogram zajęć. Na nasze zaproszenie zgłosiło się 50 osób, w tym 40 kobiet i 10 mężczyzn.

20240109 IMG 7731 20240109 IMG 7726

Nasz projekt składał się z kursów obsługi urządzeń cyfrowych (komputer, tablet, smartfon) oraz korzystania z social mediów, a także warsztatów fotograficznych, plastycznych i wokalno-muzycznych, zajęć z animacji kulturalnej i edukacji czytelniczej. Odbył się również kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym.
W sumie odbyło się 90 godzin zajęć, na których frekwencja wyniosła 747.

Kurs obsługi urządzeń cyfrowych poprowadził Marek Paszkowski, bibliotekarz Czytelni Internetowej, od wielu lat prowadzący kursy komputerowe dla seniorów.

20240116 IMG 7762 20240123 IMG 7949 20240206 IMG 8892

Z tematyką social media zapoznała seniorów Edyta Pietrzak – kustosz Działu Regionalnego, pomysłodawca i organizator wielu imprez edukacyjno-kulturalnych, redaktor bibliotecznej strony internetowej oraz administrator profili na portalach społecznościowych.

20240111 IMG 7746 20240118 IMG 7923 20240208 IMG 9006

Warsztaty fotograficzne odbyły się pod okiem Radosława Kuczyńskiego – pasjonata fotografii, członka klubu fotograficznego RONDO, od wielu lat współpracującego z włodawską biblioteką przy realizacji zajęć tematycznych dla seniorów.

20240507 IMG 3249 20240521 IMG 8758 20240430 IMG 7924

 Kurs języka angielskiego i warsztaty plastyczne przeprowadziła Mirosława Sławińska – doświadczony nauczyciel języka angielskiego, a zarazem artysta-plastyk, od wielu lat edukująca włodawskich seniorów. W ramach projektu seniorzy otrzymali niezbędne materiały warsztatowe i podręczniki „Angielski dla seniora".

20240222 IMG 9527 20240509 IMG 3409 20240509 IMG 3426
20240314 IMG 0500 20240516 IMG 5152 20240606 IMG 5630

Warsztaty wokalno-muzyczne odbyły się pod kierunkiem Marcina Obuchowskiego – kompozytora, aranżera, poety i tekściarza, wokalisty, chórmistrza i multiinstrumentalisty, doświadczonego w prowadzeniu zajęć dla zespołów seniorskich.

20240220 IMG 9380 20240326 IMG 1149 20240326 IMG 1163

Zajęcia z animacji kulturalnej odbyły się pod opieką Urszuli Panasiuk – bibliotekarza Filii nr 5, animatorki wydarzeń dla różnych grup wiekowych.

20240215 IMG 9088 20240229 IMG 9880 20240523 IMG 3231

Zajęcia z edukacji czytelniczej poprowadziła Monika Urbańska-Nazaruk – bibliotekarz, instruktor powiatowy i animator kultury, opiekun Dyskusyjnego Klubu Książki i moderator bibliotecznych spotkań autorskich.

20240227 DSC 0231 20240312 IMG 0431 20240428 IMG 5548

W ramach projektu zorganizowany został plener artystyczny w Ośrodku Edukacyjnym Poleskiego Parku Narodowego „Poleskie Sioło”.
Podczas tego wydarzenia uczestnicy pod opieką merytoryczną instruktorów wykonali prace fotograficzne i plastyczne w scenerii tradycyjnej zagrody poleskiej oraz rezerwatu Durne Bagno. W ramach zajęć muzyczno-wokalnych seniorzy doskonalili swoje umiejętności, które następnie zaprezentowali przy uroczystym ognisku. Odbyły się również warsztaty literackie i spotkanie autorskie z Michałem Śmielakiem, pisarzem, autorem kryminałów i thrillerów, którego powieść "Osada" zdobyła główną nagrodę Vivelo Book Awards 2024 za najlepszy polski kryminał.
Przewodnikiem po szlaku na Durne Bagno był Włodzimierz Czeżyk, leśnik, miłośnik przyrody i historii regionu, od lat współpracujący z biblioteką.

20240524 01 20240524 02 20240524 03
20240524 04 20240524 05 20240524 06

12 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie projektu. Merytorycznego podsumowania dokonał koordynator projektu Jacek Żurawski – administratywista, animator i menedżer kultury, współorganizator wielu imprez edukacyjnokulturalnych miejskich i bibliotecznych. Twórca działającego od 2013 r. bibliotecznego klubu "Emeryt :) pl". Pomysłodawca i koordynator wielu inicjatyw i projektów skierowanych do seniorów.

20240612 IMG 5976 20240612 IMG 5994 20240612 IMG 6027
20240612 IMG 6076 20240612 IMG 6103 20240612 IMG 6176
20240612 IMG 6186 20240612 IMG 6201 20240612 IMG 6204

Certyfikaty uczestnictwa oraz podziękowania osobom zaangażowanym w realizację wręczyła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Dorota Redde-Sawczuk.
Osobiste gratulacje organizatorom i uczestnikom złożyła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie Janina Klimczuk.
Uroczystości towarzyszył mini koncert muzyczny w wykonaniu seniorów przy akompaniamencie Marcina Obuchowskiego.

generacja6 plakat 01

W Galerii Na Parterze odbył się wernisaż prezentujący najlepsze fotografie (przyroda, architektura, krajobraz) oraz prace plastyczne (rysunek, grafika, frottage, malarstwo – akryl, akwarela, kawa) wykonane przez uczestników warsztatów i pleneru artystycznego. W bibliotecznej e-galerii zaprezentowano fotoreportarze z przebiegu projektu. Uroczystość zakończyła się dyskusją przy smacznym poczęstunku.

Ogromne podziękowania składamy:
Dyrektorowi Poleskiego Parku Narodowego Jarosławowi Szymańskiemu za bezpłatne udostępnienie Ośrodka Edukacyjnego „Poleskie Sioło”.
Włodzimierzowi Czeżykowi - naszemu niezastąpionemu przewodnikowi za wspaniały spacer po leśnych ścieżkach.
Michałowi Śmielakowi – za niesamowite, inspirujące spotkanie, dzięki któremu „być może” niejeden nasz senior rozpocznie działalność literacką.
Wszystkim prowadzącym i pracownikom za wielki trud i zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie zajęć.
Szczególne podziękowania kierujemy do Fundacji BGK za uznanie naszej inicjatywy i wsparcie finansowe włodawskiej społeczności.

Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniom edukacyjnym w bibliotece seniorzy poszerzyli swoje horyzonty poprzez zdobycie wiedzy niezbędnej do korzystania bez obaw i kompleksów ze zdobyczy nowoczesnego świata, także jako świadomi twórcy i odbiorcy kultury i sztuki.

Logo Fundacji BGK, logo programu Generacja 6.0 oraz informacja: Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie GENERACJA 6.0 edycja VI

Jacek Żurawski
Edyta Pietrzak

Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji fotograficznej na naszym profilu facebookowym.
Fot. Jacek Żurawski, Edyta Pietrzak, Joanna Orzeszko