Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja) to święto stanowiące okazję do podsumowania pracy i osiągnięć zawodowych bibliotekarzy, a także do przedstawienia różnokierunkowej działalności bibliotek. W Polsce jest obchodzony od od 1985 roku i rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który w bieżącym roku upływał pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA", nawiązującym do stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

DSC 0026

Tegoroczne uroczystości hołdujące pracy bibliotekarzy powiatu włodawskiego odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie 11 maja 2018 r. Honorowy Patronat nad świętem objęli Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk i Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Uroczystość otworzył Dyrektor MBP Włodawa Jacek Żurawski witając przybyłych gości oraz przedstawiając syntezę wydarzeń ostatniego roku.
Krótką analizę działalności bibliotek publicznych powiatu włodawskiego, ilustrowaną prezentacją multimedialną, przedstawiła Monika Urbańska-Nazaruk (MBP Włodawa).
Spotkanie poprowadzili: dyrektor MBP Włodawa Jacek Żurawski oraz z-ca dyrektora ds merytorycznych MBP Włodawa Małgorzata Zińczuk.

Tradycyjnie, jak co roku, uczestnicy bibliotekarskiego święta wysłuchali dedykacji muzycznej. Tym razem był to recital Marcina Obuchowskiego, dyrygenta zespołu Vlodaviensis.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek był okazją aby uhonorować pracę bibliotekarzy. Świętem, w którym nadarzyła się możliwość nie tylko do przedstawienia dokonań i osiągnięć społeczeństwa bibliotekarskiego, ale też do refleksji o tożsamości bibliotek i ich roli w budowaniu dziedzictwa kulturowego.
Medal „W DOWÓD UZNANIA" za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymała, z rąk członka Zarządu Głównego SBP Joanny Chapskiej, Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Chełmie Anna Miszczak uhonorowała Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki Dorotę Garczyńską-Ślusarz (MBP Włodawa), Jadwigę Woźniak (MBP Włodawa) i Wandę Lubczyńską-Sawiak (emeryt MBP Włodawa)

Wiele serdeczności i wyrazów uznania usłyszeli bibliotekarze od Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka.
Najlepsze życzenia skierowane do pracowników bibliotek powiatu włodawskiego oraz adresy gratulacyjne przekazali: Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Dyrektor MBP Włodawa Jacek Żurawski oraz w imieniu Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka i swoim Wicestarosta Adam Panasiuk.

Szereg powinszowań bibliotekarskiej braci złożyli też przedstawiciele instytucji zaprzyjaźnionych z biblioteką, niemniej ciepłe życzenia otrzymali bibliotekarze od zaproszonych gości, którzy z różnych przyczyn nie mogli przybyć na święto.
Adres okolicznościowy z gratulacjami oraz zapewnieniami o swojej nieustannej sympatii nadesłał Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku, po którym uczestnicy udali się do Nadleśnictwa Włodawa, gdzie przy literackim ognisku rozwiązywali zagadki, zmagali się z „łamaczami języka" oraz – z okazji Roku Herberta – czytali jego poezje.
Część animacyjną przygotowały i poprowadziły: Edyta Pietrzak i Joanna Orzeszko.

Serdecznie dziękujemy :)
Staroście Włodawskiemu Andrzejowi Romańczukowi i Burmistrzowi Włodawy Wiesławowi Muszyńskiemu za objęcie Honorowym Patronatem uroczystości.
Zarządowi Rady Powiatu za finansowe wsparcie wydarzenia.
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Włodawa Andrzejowi Kozakowi za gościnność i umożliwienie zorganizowana ogniska literackiego oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i organizację bibliotecznego święta.

Edyta Pietrzak

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii