Tajnych Agentów Czytelniczych, artystów detektywów, członków Dyskusyjnych Klubów Książki oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Powiatu Włodawskiego zgromadził 13 czerwca 2019 r. we włodawskiej książnicy finał Centralnego Biura Czytelniczego.

 DSC0179

Spotkanie rozpoczęło się od występu artystycznego „Detektywi CBC” w wykonaniu Pana Bogusława Byrskiego z Teatru im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie oraz Pani Barbary Szarwiło z Teatru Ziemi Chełmskiej. Artystyczny duet zachwycił naszych młodych gości, którzy z dużym zaangażowaniem brali czynny udział w grach aktorskich.

Podczas podsumowania projektu uczestnicy poznali zarówno dane statystyczne, jak i laureatów konkursu czytelniczego. Informację statystyczne dotyczące konkursu przestawiła Edyta Pietrzak (Szef Sztabu Centralnego Biura Czytelniczego), nagrody laureatom wręczył Dyrektor MBP Włodawa Jacek Żurawski (Dyrektor Generalny Centralnego Biura Czytelniczego), a listę laureatów odczytała Joanna Orzeszko (Szef Skrzynki Kontaktowej Oddział dla Dzieci).

Projekt Centralne Biuro Czytelnicze dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Cel projektu:
Aktywizacja czytelnicza i kulturalna dzieci i młodzieży,
propagowanie form spędzania wolnego czasu stanowiących alternatywę dla propozycji oferowanych przez kulturę masową,
rozwój kompetencji i potrzeb czytelniczych,
zagospodarowanie wolnego czasu,
upowszechnienie kontaktu z literaturą i dostęp do dzieł piśmiennictwa polskiego i światowego,
wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z zainteresowania słowem pisanym stanowiąc jednocześnie odpowiedź na potrzeby i oczekiwania grupy odbiorców, do której jest skierowana – dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu włodawskiego.

Młodzi użytkownicy biblioteki zamienili się w Agentów, których zadaniem było przeczytanie jak największej liczby książek oraz udział w realizacji Zadań Specjalnych, polegających na przygotowaniu krótkich form literackich, plastycznych lub multimedialnych związanych z tematyką spotkań zorganizowanych w ramach projektu.
Zabawowa forma promocji i upowszechniania kontaktu z literaturą to odpowiedź na potrzeby grupy społecznej, do której jest kierowana.
Działania edukacyjno-informacyjnych wraz z elementami zabawy to sposób promocji słowa i czytelnictwa wśród młodzieży.
Uczestnicy otrzymali legitymacje Agenta uprawniające do udziału w konkursie. Od rejestracji przez cały czas trwania, ilość wypożyczonych książek była rejestrowana w Aktach Centralnego Biura Czytelniczego, uczestnicy (w kat: kl. I - III; kl. IV - VI; kl. VII - VIII szk. podst.). Podczas podsumowania wyłoniono laureatów miesięcy (uczestnicy, którzy zyskali najwięcej punktów w konkretnych miesiącach), laureatów skrzynek kontaktowych (uczestnicy, którzy mieli największe osiągnięcia w konkretnych agendach bibliotecznych) oraz laureata całego konkursu (osoba z największą ilością punktów w konkursie).

Konkurs czytelniczy został ogłoszony 1 listopada 2018 r.
W trakcie realizacji projektu uczestnicy mieli okazję spotkać się z wieloma ciekawymi ludźmi.

7 grudnia 2018 r. odwiedziła nas pisarka Beata Ostrowicka. Spotkanie przebiegło pod hasłem „Od czego zaczyna się pisanie książki?” i było połączone z warsztatami literackimi pod nazwą „Kreacja postaci”.

Następnie agenci wzięli udział w Nocy z Zagadką (26/27 kwietnia 2019 r.) połączoną z obchodami 100-lecia Policji Państwowej, w związku z tym, gośćmi podczas spotkania byli policjanci z włodawskiej komendy. Ponadto uczestnicy poznali pracę animatora mając przy okazji możliwość praktycznego skorzystania z zajęć animacyjnych – podczas spotkania i warsztatów „Kreacja miejsca i postaci” z panią Anną Walczuk.

Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu było spotkanie autorskie warsztaty słowa „Historia pełna tajemnic” z Pawłem Wakułą (29.05.2019 r.).

Kolejnym gościem Centralnego Biura Czytelniczego była Joanna Jagiełło. Spotkanie autorskie warsztaty słowa odbyły się 30 maja 2019 r. i przebiegały pod hasłem „Agenci czytelniczy na literackim tropie”.

Podczas spotkań zostały ogłoszone Zadania Specjalne dla Agentów Czytelniczych:
Zadanie Specjalne 2018/2019/1 „Tajemnicza postać” - ogłoszone w trakcie spotkania z Beatą Ostrowicką „Od czego zaczyna się pisanie książki?”
Zadanie Specjalne 2018/2019/2 „Miejsce okryte tajemnicą” - ogłoszone w trakcie Nocy z Zagadką podczas spotkania i warsztatów „Kreacja miejsca i postaci” z Anną Walczuk
Zadanie Specjalne 2018/2019/3 „Historia pełna tajemnic” - ogłoszone w trakcie spotkania z Pawłem Wakułą pod tym samym tytułem
Zadanie Specjalne 2018/2019/4 „Literackie tajemnice” - ogłoszone w trakcie spotkania z Joanną Jagiełło„Agenci czytelniczy na literackim tropie”
Za realizację zadań specjalnych uczestnicy uzyskali 56 punktów.

Informacje o wszystkich spotkaniach można znaleźć na naszej stronie internetowej (linki w artykule).

Ogólna frekwencja w programie wyniosła: 784 w tym 417 to odwiedziny w samym konkursie czytelniczym (pozostałe: spotkania i warsztaty), w którym wzięło udział 78 uczestników (Agentów Czytelniczych), uzyskując razem 1619 punktów (w tym za weryfikację dokumentów 1522 punkty, za werbunek agentów 15 punktów, zadania specjalne 56 punktów i za wypożyczanie książek o tematyce regionalnej 26 punktów).

Na zebraniu Sztabu Centralnego Biura Czytelniczego przeanalizowano osiągnięcia wszystkich Agentów i wyłoniono 16 Agentów Specjalnych poszczególnych miesięcy oraz 19 Agentów Specjalnych skrzynek kontaktowych i jednego Agenta Specjalnego Centralnego Biura Czytelniczego.
Wśród Agentów Specjalnych poszczególnych miesięcy jest jeden pięciokrotny laureat oraz dwóch dwukrotnych.
Ponadto każdy z laureatów miesięcy został również Agentem Specjalnym skrzynek kontaktowych.

Lista Laureatów:

Laureaci miesięcy:

Agent Specjalny XI (listopada)
Otylia Chomontowska nr legitymacji 2018/2019/34
Katarzyna Naumiuk nr legitymacji 2018/2019/12

Agent Specjalny XII (grudnia)
Mateusz Misztal nr legitymacji 2018/2019/28
Katarzyna Naumiuk nr legitymacji 2018/2019/12
Louisa Stanford nr legitymacji 2018/2019/27

Agent Specjalny I (stycznia)
Ewelina Parczewska nr legitymacji 2018/2019/24
Natalia Basa nr legitymacji 2018/2019/26
Louisa Stanford nr legitymacji 2018/2019/27

Agent Specjalny II (lutego)
Mateusz Misztal nr legitymacji 2018/2019/28
Edyta Zając nr legitymacji 2018/2019/30

Agent Specjalny III (marca)
Emilia Perchuć nr legitymacji 2018/2019/62
Katarzyna Naumiuk nr legitymacji 2018/2019/12

Agent Specjalny IV (kwietnia)
Filip Olszewski nr legitymacji 2018/2019/63
Katarzyna Naumiuk nr legitymacji 2018/2019/12

Agent Specjalny V (maja)
Weronika Pawelec nr legitymacji 2018/2019/55
Katarzyna Naumiuk nr legitymacji 2018/2019/12

Laureaci Skrzynek Kontaktowych:

Agent Specjalny Działu Regionalnego:
Zofia Kostrzewska nr legitymacji 2018/2019/1

Agent Specjalny Filii nr 5
Otylia Chomontowska nr legitymacji 2018/2019/34
Alicja Pręciuk-Rędziniak nr legitymacji 2018/2019/31

Agent Specjalny Oddziału dla Dzieci
Kategoria I-III
Łucja Basa nr legitymacji 2018/2019/25
Pola Makarewicz nr legitymacji 2018/2019/64
Mateusz Misztal nr legitymacji 2018/2019/28
Filip Olszewski nr legitymacji 2018/2019/63
Alicja Olszówka nr legitymacji 2018/2019/13
Amelia Olszówka nr legitymacji 2018/2019/14
Ewelina Parczewska nr legitymacji 2018/2019/24
Weronika Pawelec nr legitymacji 2018/2019/55
Emilia Perchuć nr legitymacji 2018/2019/62
Hubert Stańczuk nr legitymacji 2018/2019/52
Julia Wójcik nr legitymacji 2018/2019/20

Kategoria IV-VI
Jan Bajuk nr legitymacji 2018/2019/23
Natalia Basa nr legitymacji 2018/2019/26
Antoni Błąkała nr legitymacji 2018/2019/11
Edyta Zając nr legitymacji 2018/2019/30

Kategoria VII-VIII
Louisa Stanford nr legitymacji 2018/2019/27

Zwycięzca konkursu
Agent Specjalny Centralnego Biura Czytelniczego
Katarzyna Naumiuk nr legitymacji 2018/2019/12

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wesołych wakacji.

Edyta Pietrzak
Szef Sztabu
Centralnego Biura Czytelniczego

cbc logo 04

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii
Fot. Ewa Krukowska