Zakładka, w lewym roku zdjęcie pięciu kobiet oglądajacych ksiażkę, którą trzyma środkowa z nich. Pod zdjęciem dane aresowe biblioteki. Po prawej stronie napis: Jubileusz 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie pod Honorowym Patronatem Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka (poniżej herb powiatu włodawskiego) i Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego (poniżej herb Włodawy).

10 czerwca 2022 r. włodawska społeczność bibliotekarska wraz z Gronem Czytelników, Sympatyków i Przyjaciół świętowała 75-lecie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele Parlamentu RP, administracji rządowej, placówek konsularnych, lokalnych władz samorządowych i kościelnych oraz lubelskiego środowiska akademickiego i bibliotekarskiego. Wśród Gości byli też liczni przedstawiciele miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, bibliotecznych klubów i kół zainteresowań, lokalnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mediów.

20220610 IMG 4288

20220610 IMG 4310

20220610 IMG 4282

Gala Jubileuszowa jako konglomerat trzech podniosłych uroczystości stała się niezwykle wyjątkowym wydarzeniem dla społeczności czytelniczej Ziemi Włodawskiej. Świętowano głównie 75-lecie działalności najstarszej instytucji kultury powiatu włodawskiego, ale też Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Okazją do świętowania była też inauguracja projektu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej realizowanego w partnerstwie z najwierniejszymi partnerami stowarzyszenia – włodawską książnicą i oddziałem PTTK jako zadanie publiczne z rodzaju Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Włodawski wehikuł czasu”, współfinansowanego przez Gminę Miejską Włodawa, a dedykowanego użytkownikom i sympatykom Biblioteki z okazji brylantowego jubileuszu, czego zwieńczeniem był wernisaż wystawy fotograficznej.

Inauguracji uroczystości dokonali Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński wraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie Dorota Redde-Sawczuk.

20220610 IMG 4293

20220610 IMG 4291

Organizator Biblioteki, gratulując podległej jednostce dotychczasowych sukcesów i osiągnięć w skali nie tylko lokalnej, ale też ogólnokrajowej i międzynarodowej, poinformował o przyznaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, wnioskowanej przez Gminę Miejską Włodawa dla Książnicy Jubilatki nagrody okolicznościowej z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 20 tys. zł.

IMG 20220615 0000

Dyrektor książnicy w wystąpieniu okolicznościowym „Historia, współczesność i perspektywy Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie” podkreśliła służebną rolę zarządzanej placówki w codziennym życiu edukacyjno-kulturalnym włodawskiej społeczności jako lokalnego archiwum oraz miejsca dialogu historii z przyszłością.

20220610 DSC 1197 fot W Zakrzewski Fot. Waldemar Zakrzewski

Jubileusz był doskonałą okazją do uhonorowania zarówno Biblioteki jako instytucji kultury, jak i wyróżniających się Bibliotekarzy pracujących na jej wizerunek.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy za wzorowe wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczone zostały Medalem za Długoletnią Służbę:
Złotym – Beata Wulczyńska i Małgorzata Zińczuk;
Srebrnym – Olga Puś;
Brązowym – Joanna Orzeszko i Małgorzata Topolska.

Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonał Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk.

20220610 IMG 4340

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka nadał Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie okolicznościowy Dyplom Uznania. Wyróżnienie przyznano za: „wieloletnie propagowanie kultury słowa we Włodawie i regionie, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, realizowanie programów i projektów promujących literaturę, rozwijanie środowiska czytelniczego z wykorzystaniem potencjału nowych mediów i technologii cyfrowych”.

IMG 20220704 0007 IMG 20220704 0007 01 IMG 20220704 0007 02

Dyplom na ręce Dyrektor Biblioteki Pani Doroty Redde-Sawczuk przekazał Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk w asyście Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pana Andrzeja Odyńca.

20220610 IMG 4358

Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Pani Małgorzacie Zińczuk przyznano zaszczytne, honorowe wyróżnienie - Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Pani Edyta Pietrzak wyróżniona została Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego. Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymała Pani Joanna Orzeszko oraz na ręce Dyrektor Doroty Redde-Sawczuk Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie. Aktu dekoracji odznaczeniem oraz wręczenia wyróżnień i dyplomów dokonała, w imieniu Pana Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego, Kierownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Filii Urzędu w Chełmie Pani Ewelina Dolińska.

20220610 IMG 4374

Uchwałą Zgromadzenia Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki przyznane zostały Złote i Srebrne odznaki „Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki” dla związkowców z biblioteki włodawskiej.
Złotą Odznaką wyróżniona została Edyta Pietrzak i Olga Puś, natomiast Srebrną Teresa Lis, Ewa Szewczyk, Monika Urbańska-Nazaruk i Janina Węgier.
W imieniu Przewodniczącego Federacji Związku Zawodowego Jana Budkiewicza aktu dekoracji dokonał Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Chełmie Arkadiusz Korniejuk.

20220610 DSC 1213 fot W ZakrzewskiFot. Waldemar Zakrzewski

20220610 DSC 1225 fot W Zakrzewski Fot. Waldemar Zakrzewski

20220610 IMG 4418

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek wszyscy pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie otrzymali listy gratulacyjne wraz z okolicznościowym upominkiem od Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego.
Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk do pamiątkowych Dyplomów, adresowanych do pracowników bibliotek publicznych powiatu włodawskiego, dołączył czerwoną różę symbolizująca pasję do zawodu.

20220610 IMG 4408

20220610 IMG 4416

W imieniu Starosty Włodawskiego wystąpił Wicestarosta Włodawski Tomasz Korzeniewski. Na ręce Dyrektor biblioteki włodawskiej przekazał okolicznościowy grawerton „Z wyrazami uznania i podziękowania za dotychczasową wspaniałą działalność kulturalną na rzecz Mieszkańców Powiatu Włodawskiego wraz z życzeniami kolejnych lat pomyślności rozwoju Placówki”.

20220610 DSC 1230 fot W ZakrzewskiFot. Waldemar Zakrzewski

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2022 Dyrektor Biblioteki, doceniając pracę swoich pracowników, ich pasję i energię w spełnianiu misji popularyzacji wartościowej literatury oraz najnowszych trendów kultury czytelniczej, do życzeń dalszego spełnienia w zawodzie, ale też w życiu osobistym, dołączyła nagrody finansowe.

Do dalszych gratulacji i życzeń dla Jubilatki Biblioteki i jej Pracowników dołączyło liczne grono Gości Honorowych. Wśród nich (wg kolejności wystąpień) :

20220610 IMG 4430

20220610 IMG 4436

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji dr Krzysztof Grabczuk i Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk

20220610 IMG 4445

20220610 IMG 4472

W imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina list okolicznościowy przekazał Pan Andrzej Wołczko.

Stanisław Adamiak, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie, wieloletni Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, do życzeń dla świętujących Bibliotekarzy, dołączył podziękowania skierowane do Gospodarza Miasta dla mieszkańców Włodawy za udział w akcji społecznej „Pomoc dla Ukrainy”.

20220610 IMG 4449

20220610 IMG 4453

20220610 IMG 4460

List gratulacyjny Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego odczytała Kierownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Filii Urzędu w Chełmie, Ewelina Dolińska.

Życzenia dalszych sukcesów włodawskiej książnicy od Senatora Senatu Rzeczypospolitej Polskiej prof. Józefa Zająca, wraz z adresem okolicznościowym, przekazał asystent społeczny Senatora dr Waldemar Kozioł.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji Jacek Czerniak do udziału w jubileuszowej uroczystości oddelegował, wraz z przekazanymi wyrazami serdeczności i szacunku dla Jubilatów, Dyrektora Biura Poselskiego, Wiktora Sawickiego.

20220610 IMG 4527

Serdeczności jubileuszowe wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę międzynarodową w kreowaniu kultury pokoju w warunkach wielokulturowości Trójstyku Włodawskiego przekazał ks. mitrat Jerzy Ignaciuk, Proboszcz Parafii Prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodawie

20220610 IMG 4476

20220610 IMG 4481

20220610 IMG 4489

Lubelskie środowisko akademickie reprezentowali:
Honorowy Obywatel Miasta Włodawa, I Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Profesor UMCS w Lublinie, Feliks Czyżewski;
Honorowy Obywatel Miasta Włodawa, Profesor KUL, Józef Fert;
Włodawianin, emerytowany Rektor UMCS w Lublinie, Profesor Wiesław Kamiński.

 20220610 IMG 4497

20220610 IMG 4505

20220610 IMG 4516

Wyrazy sympatii i podziwu dla 75-letniej służby w rozwoju czytelnictwa na Ziemi Włodawskiej okazała Brać Bibliotekarska Lubelszczyzny. W imieniu:
Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie Tadeusza Sławeckiego – Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych, Anna Oleszek;
Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Pauliny Orsetti w Chełmie Roberta Chełmickiego – Anna Turkiewicz;
Bibliotekarzy Ziemi Krasnostawskiej – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, Artur Borzęcki.

20220610 IMG 4531

20220610 IMG 4532

20220610 IMG 4534

20220610 IMG 4555

20220610 IMG 4561

20220610 IMG 4562

20220610 IMG 4577

Kawalkada życzeń była bardzo długa, ale też bardzo serdeczna.

20220610 IMG 4617

20220610 IMG 4647

Jubileusz to czas życzeń, ale też podsumowań i wspomnień. Swoimi refleksjami z wieloletniej pracy wśród regałów wypełnionych książkami podzieliła się emerytowana bibliotekarka MBP we Włodawie Czesława Michańska. Za nostalgiczną wypowiedź „Między książkami… między czytelnikami” podziękowała ówczesna Czytelniczka, obecnie Dyrektor włodawskiej biblioteki.

 20220610 IMG 4422

20220610 IMG 4613

Sponsorzy Jubileuszowego święta uhonorowani zostali pisemnymi podziękowaniami, a darczyńcy publikacji książkowych wzbogacających systematycznie kolekcję biblioteczną okolicznościowymi upominkami.

Kosz słodkości za profesjonalną i przemiłą obsługę stolika deserowego w ogródku bibliotecznym odebrała młodzież wraz nauczycielem-opiekunem z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie

Zakładka, strona 2

20220610 IMG 4498

20220610 IMG 4519

20220610 IMG 4643

Uroczystościom Jubileuszowym towarzyszyła inauguracja projektu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej „Włodawski wehikuł czasu”, realizowanego jako zadanie publiczne z rodzaju Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, współfinansowanego przez Gminę Miejską Włodawa.

Wernisaż poprzedził wykład „Niknące obrazy, jak je zachować? Archiwa lokalne i społeczne w bibliotece”, który wygłosiła kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie Anna Oleszek.

Prezentacji projektu dokonał Prezes TPZW Janusz Adam Kloc.

O eksponowanych materiałach w Galerii „Na Parterze” Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie opowiedziała kurator wystawy Ewa Szewczyk. Bardziej szczegółowe informacje o wystawie na bibliotecznej stronie internetowej https://www.mbpwlodawa.pl/189-aktualno%C5%9Bci/1330-zapraszamy-na-wystaw%C4%99-w%C5%82odawski-wehiku%C5%82-czasu.html

Zwiedzaniu wystawy towarzyszyła wirtualna prelekcja dra Marka Bema „Co wiemy o fotografii z dawnych lat?” prezentowana na monitorach biblioteczne E-Galerii.

 20220610 IMG 4303

20220610 IMG 4304

20220610 IMG 4308

Uroczystościom towarzyszył koncert „Kalejdoskop wspomnień” w aranżacji muzycznej Marcina Obuchowskiego.
W pierwszej części, dedykowanej Bibliotekarzom i ich Przyjaciołom, usłyszeliśmy utwory poetyckie: Edwarda Szymańskiego „Książka”, Leopolda Staffa „Czytelnicy”, Marcina Obuchowskiego „Cisza”. W części wernisażowej zaprezentowane zostały muzyczne interpretacje utworów poetyckich włodawskich wieszczy, zaczerpnięte z projektu Towarzystwa Muzyki Chóralnej Vlodaviensis i Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie „Kantata o Włodawie”: „Miasto, które kocham” Teresy Ciodyk,
„Moje serce, moja dusza” Eugeniusza Danieluka, „Włodawa nocą Czesławy” Michańskiej, „Moje miasteczko” Edyty Lodwich.
Ucztę poetycko-muzyczną przygotowało trio bez nazwy, ale z wielkim talentem, w składzie: wokal – Alicja Karpiuk i Marcin Obuchowski, pianino – Kamil Turczyn.
Wszystkim Gościom dziękujemy za wspólne świętowanie.

Patronat Honorowy nad uroczystością objął Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński oraz Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk
Partnerstwo organizacyjne przyjęli: Gmina Miejska Włodawa, Powiat Włodawski, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział we Włodawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział we Włodawie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie.
Sponsorami wydarzenia byli: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie, firma Handlowo Produkcyjno Usługowa SLAWEX, Firma Handlowo Usługowa HANDBUD, Firma Handlowo Usługowa AGROMID, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAIRO.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły tygodniki lokalne Nowy Tydzień i Super Tydzień oraz Radio Lublin i Radio Bon Ton

Spotkanie poprowadziła Joanna Orzeszko – kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Relację zdała
Małgorzata Zińczuk